Kutsehariduskeskustes saavad ka pensionärid õppida

Punga hinnangul peaks Euroopa Liidus olema 80 miljonit täiskasvanut, kes vajaksid täiend- või ümberõpet. Tema sõnul on mõnes haridusvaldkonnas Eestis regiooni mõisteks terve Eesti Vabariik, mõnes vaid vald.
Peaettekande pidas foorumil sotsiaalministeeriumi tööturu osakonna tööturupoliitika juht Aira Varblane, kes kõneles Eestis Euroopa Liitu astumise tõttu muutunud tööturu olukorrast ja regionaalsest arengust.

“Esimest aastat koostas Eesti oma tööhõive tegevuskava Euroopa Liidu liikmesriigina. Tegevuskava vastab Euroopa Liidu tööhõivestrateegiale, annab ülevaate hetkeolukorrast ja toob välja aastateks 2004 ? 2006 kavandatud tegevused,” märkis Varblane.

Piirkonna omavalitsuste ja ettevõtjate koostööst Põltsamaa Kodu- ja Põllutöökooli näidete varal rääkisid kooli direktor Viive Kibena ja Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson.
Viive Kibena, Põltsamaa Kodu- ja Põllutöökooli direktori asetäitja õppealal Tambet Valdma ning täiend- ja eelkutseõppe osakonna juhataja Mart Vahesoo kuulusid ka foorumi peakorraldajate hulka.

Foorumi avanud ETKA Andras juhatuse esimees Ene Käpp märkis, et sellist nõupidist on korraldatud seitse korda. Tänavune, arvult kaheksas foorum viiakse esimest korda läbi väljaspool Tallinna.
Regionaalminister Jaan Õunapuu rääkis täiskasvanute täiendõppe seosest tasakaalustatud regionaalse arenguga. Õunapuu sõnul on praegu väljatöötamisel regionaalse arengu strateegia aastateks 2004- 2005.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus