Kutsehariduskeskus aitab töötutel noortel uuesti jalule saada

Tartu Kutsehariduskeskus pakub tööta jäänud noortele võimalust asuda keskuses õppima, läbida karjääriõppekursusi ning saada õppimise ajal ka mitmeid toetusi. Pakutakse ka tasuta lastehoidu ning sõidukulude kompensatsiooni.

 

Projekt kannab pealkirja “Noorte elukestvas õppes osalemise ja tööhõive suurendamine”, mida viiakse läbi Tartu-, Põlva-, Võru- ja Jõgevamaal. Projekti eestvedajaks on Tartu Kutsehariduskeskus (KHK), kus pakutakse 16-29-aastastele töötutele noortele õppimisvõimalust. Õppima saab asuda vabalt valitud erialal ja konkursiväliselt.  Veel on noortel võimalik läbida karjääriõppekursus, tööklubi ja personaalne nõustamine.

Projekt on mõeldud ennekõike nendele noortele, kel pole varem olnud võimalik haridusteed jätkata või kes on pidanud kooli isiklikel põhjustel pooleli jätma. Kusjuures töötul noorel ei pea olema ka põhiharidust, sest mõningad erialad on võimalik omandada ka ilma põhihariduseta. Näiteks saab põhikooli lõputunnistuseta õppida abikokaks või autohooldusspetsialistiks. Nende erialade õppimiseks kulub aasta, kuid selle jooksul ei omandata KHK-s põhiharidust.

Programm võimaldab kutsehariduskeskusse konkursiväliselt sisse astuda kaks korda aastas — suvel ja talvel. Näiteks talvel  saab Tartu KHK-s asuda õppima abikoka, toiduainete töötlemise ning ehitusviimistluse erialal. Lisaks sellele on töötutel noortel võimalik osaleda karjääriõppekursusel, mis viiakse läbi maakonnakeskustes. 

Mõeldakse ka tulevikuplaanidele

Karjääriõppekursus kestab vähem kui kuu ning on mõeldud eelkõige  neile, kes pole pikemat aega õppinud ega töötanud. Siin on osalejal võimalik leida endas motivatsiooni, saada infot õppimisvõimalustest ning töökohtade leidmisest. Lisaks sellele õpib töötu noor ka ennast kursuse ajal paremini tundma ja saab abi oma tulevikuplaanide tegemisel. Kursusel saab noor ka näiteks töökogemuse, olles päeva jooksul  teda huvitaval töökohal töövarjuks.

Projekti teevad eriliseks ning ka kättesaadavamaks mitmed kompensatsioonid ja toetused. Projekti raames õppima asunud noortele, samuti karjäärinõustamisõppes osalejatele kompenseeritakse osaliselt sõidukulud. Eesti Töötukassas arvel olijatele võimaldatakse teatud aja jooksul kutsehariduskeskuses tasuta lastehoidu, sest teadaolevalt on praegusel ajal lasteaiakohtadega kitsas käes.

Seni on projektist osa saanud veidi üle kaheksakümne noore, kuid ruumi on veel veerandsajale. Tartu Kutsehariduskeskuse juhtumikorraldaja Jana Laanemets rääkis, et kuigi projekt on üsna hea võimalus töötutel noortel uuesti alustada, on ka  katkestajaid ning neidki, kes on end kirja pannud, kuid kohale ei jõua. 

Tähtis on noored kodunt välja saada

Praegu tegelevad projekti reklaamimisega ja õppurite leidmisega kutsehariduskeskuse, töötukassa ja ka noortekeskuste ning omavalitsuste töötajad. Töötukassa esindajad tõdesid, et paljud noored ei tea töötuna arvele võtmisest, Eesti Töötukassa ning kutseõppeasutuste pakutavatest võimalustest. Projekti käigus neid võimalusi kindlasti ka tutvustatakse ning aidatakse abivajajat abipakkujatega kokku viia.

Jana Laanemets rääkis, et väga suur võit on see, kui leitakse projektist huvitunud noori, kes soovivad end täiendada, eriala omandada ja töökoha leida.

“Tahame pakkuda noortele nende endi võimaluste ja vajaduste piires kõige sobivamat lahendust karjäärivalikul,  õppimine kutseõppeasutuses on vaid üks paljudest võimalustest,” lisas juhtumikorraldaja Laanemets. Kes soovib projektist osa võtta või sellest natuke täpsemalt teada, võtku ühendust Jana Laanemetsaga või külastagu projekti kodulehte aadressil www.khk.ee/noored 

Projekti “Noorte elukestvas õppes osalemise ja tööhõive suurendamine Tartu-, Põlva-, Jõgeva- ja Võrumaal” ülesehitus 

Toimumise aeg: 1. 06. 2011-31. 08. 2014

Eesmärk: Töötuse vähendamine osalevates maakondades

Projektiga saavad liituda:

  • 16-29- aastased noored, kelle elukoht on Jõgeva-, Tartu-, Põlva- või Võrumaal

  • Põhiharidusega või põhihariduseta noored

  • Töötud (ei pea olema Eesti Töötukassas arvel)

Projekti tegevused:

  • Õppimine Tartu Kutsehariduskeskuses

  • Karjääriõppekursus (alustab Jõgeval 8. märtsil)

  • Tööklubi

  • Nõustamine

  • Toetused: sõidutoetus, tasuta lastehoid, stipendium

Rahastus: Euroopa Sotsiaalfond ja Tartu Kutsehariduskeskus

Info: www.khk.ee/noored, noored@khk.ee 

i

EILI KOITLA

blog comments powered by Disqus