Kutsehaigusi mullusest tunduvalt rohkem

Maakonniti oli enim esmaseid kutsehaigusjuhtumeid Tartumaal, Jõgevamaal, Tallinna ja Harjumaal ning Järvamaal.

Kliiniliste diagnooside järgi enim diagnoositud esmaseks haiguseks olid ülekoormusega seonduvad haigused. Alates 2004. aastast on ülekaalus füüsilisest ülekoormusest, raskest füüsilisest tööst ja sundasenditest põhjustatud haigestumised ? tänavu 88% kliinilistest diagnoosidest (2004. aastal moodustasid ülekoormusest põhjustatud haigused umbes poole diagnoositud kutsehaigestumistest).

Kõige rohkem diagnoositi kutsehaigestumist põllumajandus- ja kalandustöötajail. Vanuseliselt diagnoositi esmast kutsehaigust kõige enam 45-54-aastastel ja 55-64-aastastel ? kummaski vanusegrupis 40 juhtumit. Üheksa haigestunut olid 35-44-aastased.

Tõnu Vare,
Tööinspektsiooni avalike suhete nõunik

blog comments powered by Disqus