Küsitlus tuleb oktoobri keskel

Torma piirkonna külade elanike arvamuse väljaselgitamiseks toimuv küsitlus algab 14. oktoobril. Küsitluse käigus selgitatakse, kas Torma aleviku ning Kõnnu, Liikatku, Lilastvere, Näduvere, Oti, Rassiku, Tealama, Vanamõisa ja Võidivere küla elanikud soovivad, et nimetatud territooriumiosad antakse Mustvee valla koosseisu. Küsitluses saavad osaleda nimetatud piirkonna alalised elanikud alates 16. eluaastast.


Elektrooniline küsitlus toimub 14. oktoobrist kella 8.00st kuni 17. oktoobrini kella 20.00ni aadressil www.jogeva.volis.ee. Küsitluspunktis toimub küsitlus 19. ja 20. oktoobril kell 10.00–18.00. Küsitluspunkt asub Torma teenuskeskuses.

Kui isik ei saa kumbagi küsitlusviisi kasutada kas tervisliku seisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu, võib ta taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Küsitluslehe kodus täitmise taotluse saab esitada Torma teenuskeskusesse, e-posti teel komisjon@jogeva.ee või telefonil 522 0587.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus