Küsimused ja vastused

Vastab tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Anne Simmulmann

 

Kuidas toimub puhkuste arvestamine alates 2010. 1. jaanuarist?

Seni toimus puhkuste arvestus tööaasta eest, kuid alates tuleva aasta 1. jaanuarist minnakse üle kalendriaastasele arvestusele. Selleks liidetakse järgmise aasta puhkusele juurde sellest kalendriaastast kasutamata jäänud puhkuse osa. Kasutamata puhkus aegub ühe aasta jooksul, näiteks kui  2010. aastal jäi puhkus kasutamata, siis see aegub 2011. aasta 31. detsembril. Nendel puhkustel, mis on kasutamata 2009. aasta 1. juulil, seega enne uue seaduse jõustumist, on ikka nelja-aastane aegumistähtaeg. 

Millised on muudatused õppepuhkuste saamisel?

Töötajale antakse õppepuhkust 30 kalendripäeva kalendriaastas. Õppepuhkust tööalaseks ja tasemekoolituseks on võimalik saada õppevormist ja õppekoormusest sõltumata. Keskmist töötasu makstakse 20 kalendripäeva eest. Tasemekoolituse lõpetamiseks annab tööandja töötajale täiendavat õppepuhkust 15 kalendripäeva ja maksab selle aja jooksul alampalka. 

Kas vastab tõele, et võib koondada töötajat, kellel on alla 3-aastane laps?

Töötajat ei ole lubatud lapsehoolduspuhkuse ajal koondada. Kui ta aga enne lapse 3-aastaseks saamist on lapsehoolduspuhkuse katkestanud ja tööle     läinud, võib teda koondada. Valiku tegemisel on aga alla 3-aastase lapse vanemal  töölejäämise eelisõigus. 

Kuidas toimub ülesütlemishüvitise maksmine, kui etteteatamistähtaega ei ole järgitud (TLS § 100 lg 5)?

Kui töötajal on kindel tasu, siis makstakse hüvitis välja samas ulatuses, nagu töötaja tööl käies oleks palka saanud. Kui aga töötasu on sõltuvalt tehtavast tööst erinev, tuleb lähtuda keskmise päevatasu arvutamise korrast ning loeme päevade arvu, mille eest hüvitist makstakse, etteulatuvalt.

blog comments powered by Disqus