Küsimused ja vastused

Vastab Tööinspektsiooni Lõuna inspektsiooni jurist ANNE SIMMULMANN:iii

Töötaja esitab tööandjale arsti otsuse, milles keelatakse ära senine töö ja antakse soovitus tema üleviimiseks kergemale tööle, kusjuures tervise halvenemine on püsiva iseloomuga. Tööandjal aga pole kergemat tööd võimalik pakkuda. Kas sellisel juhul lõpetatakse tööleping tööandja või töötaja algatusel?

Sobiva töö puudumisel lõpetatakse leping tööandja algatusel TLS § 86 punkt 4 alusel koos sinna juurde kuuluva hüvitisega. Tööandjal ei ole õigus nõuda töötajalt avaldust omal soovil lahkumise kohta.

Millal muutub tähtajaline tööleping tähtajatuks?

Kui määratud tähtajaga tööleping on sõlmitud sama töö tegemiseks rohkem kui kaks korda järjest, loetakse iga järgmine sama töö tegemiseks sõlmitud määratud tähtajaga tööleping määramata tähtajaga töölepinguks. Lepingut loetakse järjestikuseks, kui ühe töölepingu lõpetamise ja teise sõlmimise vaheline periood ei ületa kahte kuud.

Mida peaks tegema töötaja, keda tööandja ei kindlusta tööga ega maksa palka?

Töötajal on sel juhul õigus esitada nõue töövaidluskomisjoni ja nõuda tööandjalt välja saamata töötasu koos viivistega 0,5 protsenti maksmisele kuuluvast summast iga viivitatud päeva eest. Samuti on õigus nõuda töölepingu lõpetamist põhjusel, et tööandja ei ole täitnud töölepingu tingimusi. Sel juhul võib esitada avalduse töölepingu lõpetamiseks TLS § 82 alusel, mille puhul töösuhe lõpeb viie kalendripäeva pärast ning lõpparve juurde kuulub kahe kuu palk.

Kui aga tööandja ei ole nõus lõpetama töölepingut TLS § 82 alusel, kas ta peab sellest töötajale teatama ja kas ta saab seda vaidlustada? 

Kui tööandja nimetatud alusel töösuhet lõpetama ei nõustu, peab ta sellest  kindlasti töötajat teavitama. Tööandjal on õigus pöörduda töövaidlusi lahendavasse organisse (töövaidluskomisjoni või kohtusse) ühe kuu jooksul avalduse saamise kuupäevale järgnevast päevast. Sama õigus on ka töötajal, kui tööandja keeldub töölepingu lõpetamisest või lõpparve maksmisest.

Vahendas LIIS ROHTMETS

blog comments powered by Disqus