Kuristal arutati koduküla valuküsimusi

Et vallarahva probleemidest ja ettepanekutest vahetumalt ja põhjalikumalt teada saada, käisid Jõgeva vallajuhid seoses 2015. aasta eelarve menetlemisega mitmel pool omavalitsuspiirkonnas elanikega kohtumas. Kurista lasteaiahoones toimunud mõttevahetusel olid kõneaineks selle küla heakord, lasteaiateenuse jätkuv korraldamine, kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine. Jõgeva vallavolikogu esimees Algis Uiga märkis, et arutelud valuküsimuste kaardistamiseks ja nendele lahenduste otsimiseks on toimud ka Vaimastveres, Siimustis, Laiusel ja Kuremaal.

Meie eesmärk on koguda mõtteid praegu menetluses oleva järgmise aasta eelarve koostamiseks. Erinevatest paikadest on meieni jõudnud mitmed head ideed, loomulikult oleme kuulnud ka muredest,” lausus ta. Üleriigilises edetabelis on Jõgeva vald Eestimaa omavalitsuste hulgas neljateistkümnendal kohal. See näitaja peegeldab teenuste pakkumist piirkonna elanikele,” ütles sissejuhatavas sõnavõtus vallavanem Enn Kurg.

Ootused seoses heakorraga

Kuristal asunud kunagise Jõgeva metsamajandi direktor ja taasiseseisvunud Eesti esimene Jõgeva maavanem Priit Saksing kinnitas, et omavalitsusjuhtide algatus kohapeal inimestega kohtumas käia on kahtlemata positiivne.

Enne siinset koosolekut tundsin ka ise huvi, mis meie küla elnikele ennekõike muret teeb. Kurista küla on tänu kaunile väljanägemisele tunnustatud nii maakonna kui ka riigi tasandil. Puhtust ja ilu pidas oma südameasjaks omaaegne Jõgeva Metsamajandi asedirektor, pühendunud loodusekaitsja Ärni Kuusik, kes on oma väärika ja positiivse ellusuhtumisega tänaseni külaelanikele eeskujuks. Mitmed Kurista  majapidamised tegelevad praegugi pühendunult kodukaunistamisega. Taastamist vääriks aga kogu küla kunagine hiilgus. Kohaliku rahva hulgast kostabki arvamusi, et oma territooriumi ja ümbruse korrashoidu peaksid hoolivamalt suhtuma ka tänased Kurista ettevõtted.”

Kurista on ilus ja rahulik koht. Et heakord veelgi paraneks, selleks peaks lahendusi otsima  firmade, omavalitsuse ja teistegi ühenduste ning kõigi kohalike elanike koostöös. Kuristal on välja kujunenud ka väga tugev kogukonnatunne, mis aitaks mõttevahetuse sisukaks ja huvitavaks muuta,” lausus vallavanem Enn Kurg.

Koosolekul oli juttu ka vallas  kommunaal- ja heakorravaldkonna toimimise eest vastutavate isikute kättesaadavusest. Tuleb kindlustada, et inimesed saaksid vastava ala töötajatega kiiresti ühendust kas siis telefonitsi või muu infokanali kaudu,” ütles Kurg.

Kuristale oma muuseum

Lasteaiast rääkides märkisid Jõgeva vallajuhid, et sel asutusel on Kuristal koht ka tulevikus. Lasteaiad ja algkoolid peaksidki kodudele kõige lähemal paiknema,” kinnitas volikogu esimees Rainis Uiga.

Kuristal rahvusliku käsitöö ja teistegi eluvaldkondade arendamisega tegeleva MTÜ Airaan toimetamisest andis ülevaate ühenduse eestvedaja Aita Saksing. Tema sõnul on Jõgeva vald Airaani tegevusele kaasa aidanud.

Kurista on sedavõrd rikkaliku ajaloo ja kultuuripärandiga paik, et siin võiks kaaluda ka oma muuseumi rajamist. Kindlasti on paljugi huvitavat ja väärtuslikku juba kollektsioneeritud,” ütles Priit Saksing.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus