Kuremaal vaagiti võimalusi maaelu valuküsimustest teavitamiseks

Mittetulundusühingu Jõgevamaa Põllumeeste Liit liikmed arutasid Kuremaal, kuidas üldsust  põllumajanduse olukorrast ja selle valdkonna valuküsimustest jõudsamalt ja mitmekülgsemalt teavitada. Arutelul osalenud Eesti Põllumeeste Keskliidu juhatuse esimees Kalev Kreegipuu tõstis esile Jõgevamaa põllumeeste ühistegevuses avalduvat kokkuhoidmist ja tähelepanu pööramist aktuaalsetele probleemidele.

MTÜ Jõgevamaa Põllumeeste Liidu juhatuse esimees Raul Soodla sõnul tuleb mõelda sellele, kuidas avalikkust põllumajandussektori olukorrast ja tulevikuväljavaadetest meeldejäävamalt ja arusaadavamalt teavitada. “Oluline on, et maal elavate ja suuresti põllumajanduses töötavate inimeste elukvaliteet ei tohi suures linnastumise tuhinas veelgi halveneda. Mõned Eesti põllumehed toetavad radikaalseid väljaastumisi nagu viimasel ajal on näiteks korraldatud Prantsusmaal ja Argentiinas. Leidub ka tasakaalukama asjaajamise pooldajaid. Jõgevamaa põllumehed peavad esmatähtsaks, et selle majandusharuga seotud inimeste sõnumid jõuaksid nii riiklikul tasemel otsustajateni kui ka põllumajandussaaduste tarbijateni. On tarvis, et mõistetakse, et põllumehed pole mitte toetuste anujad ja kogujad, vaid maaelu käekäigu eest vastutajad,” ütles Soodla. “Kui Eesti Põllumeeste Keskliidu esindajad kohtusid enne riigikogu valimisi kõikdes erakondades kandideerijatega, siis kõik erakonnad, välja arvatud üks, lubasid top-up toetusi. Valitsuskoalitsiooni moodustanud erakonnad pole aga selle toetuse maksmist ellu rakendanud,” märkis ta.

“Terviklikku hinnangut tänasele Eesti põllumajandusele on keeruline anda. Paljugi oleneb sellest, millise valdkonnaga tegemist. Kõige keerulisem on praegu piimatootjatel, teraviljajasvatajatel on mõneti kergem. Jõgevamaa põllumehed on alati kogu Eestis silma paistnud kokkuhoidmise ja  ühistegevusega ning märkimisväärsematele muredele tähelepanu juhtimisega ja lahnenduste väljapakkumisega,” ütles Eesti Põllumeeste Keskliidu juhatuse esimees Kalev Kreegipuu. Ta märkis sedagi, et seoses Eesti Põllumeste Keskliidu 25. aastapäevaga on on ilmumas ka organisatsiooni tutvustav raamat.

Kuremaal kinnitati ka kolme põllumajandusliku organisatsiooni: MTÜ Jõgevamaa Põllumeeste Liidu, tulundusühistu Jõgevamaa Põllumajandustootjate Liidu ja tulundusühistu Vooremaa Viljakasvatajad aruanded, ühendse tööd hinnati postiivselt. Kõikide ühenduste juhatuse liige on Raul Soodla.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus