Kuremaa turismi- ja arenduskeskus vahetas juhti

Jõgeva valla sihtasutuse Kuremaa Turismi ja Arenduskeskus (SA Kuremaa TAK) nõukogu kutsus juhatuse liikme kohalt tagasi Annika Tagaküla, uueks juhatuse liikmeks valiti kultuuritöötaja Tiina Tegelmann.


Annika Tagaküla seostab SA Kuremaa TAK juhatuse liikme ametist tagasi kutsumist poliitikaga. “Sahinaid, et koalitsioonis oli seljataga kokkulepe tehtud juhataja vahetamiseks oli mõni aeg varem kuulda,” ütles ta. “Nõukogu koosolekul tegi ettepaneku minu tagasikutsumise küsimuse päevakorda võtmiseks nõukogu liige Raul Soodla. Mulle esitati uskumatuid etteheiteid: jõulupeo ajal oli meeste WC aken lahti ja üks kabiin korrast ära. Märgiti suhtlemisprobleemide esinemist koostöös külaseltsiga. Tegelikud tagamaad aga ei selgunudki,” tunnistas Tagaküla.

Ta töötas SA Kuremaa TAK juhatuse liikme ja arendusjuhina kolm ja pool aastat. “Kui tööle tulin, oli sihtasutusel 4000 eurot võlgu ja lossis majandustegevust ei toimunud. Nüüdseks on aga Kuremaa mõis Eesti mõisate seas väärika koha leidnud. Oma tegevust sihtasutuses iseloomustaksin kui ühe toimiva struktuuri loomist. Sageli tuli töötada öötundideni. Ületunde pole mulle aga keegi kinni maksnud,” rääkis Tagaküla.

Tagasikutsumise poolt ja vastu

Praegune SA TAK nõukogu esimees Voldemar Ilves märkis, et nõukogu püüdis Annika Tagakülaga leida ühist keelt ja meeskonnatunnet. “Päris head koostööd aga teha ei õnnestunud. Negatiivseid reageeringuid tema tegevusele tuli Kuremaa külaseltsist ja mujaltki. Kuremaa arendamiseks loodud sihtasutus peab töötama erinevate osapoolte huvisid arvestades. Väga hea peab olema läbisaamine kohaliku külarahvaga, kohaliku omavalitsusega, üldse hästi suure ringiga,” rääkis Ilves.

Uuno Laul otsustas seoses Tagaküla tagasikutsumisega juhatuse liikme ametikohalt tagasi astuda ja loobuda sihtasutuse nõukogu esimehe ametist. “Avalduses Jõgeva vallavalitsusele teatasin, et ei näe võimalust jätkata SA Kuremaa TAK nõukogu esimehena seoses sihtasutuse juhataja minu hinnangul põhjendamatu vabastamisega kui sihtasutusele nii arengu seisukohalt kui ka majanduslikus mõttes kahjulikku otsusega. Tegemist on koostöös Annika Tagakülaga üles ehitatud toimiva ja maakonna turismimaastikul oma koha leidnud asutuse lõhkumisega,” lisas Uuno Laul.

Kordaminekuteks, mis Annika Tagaküla ja tema meeskonna eestvedamisel Kuremaal tehtud, nimetas Laul ballide traditsiooni taastamist, mitmete kontserdisarjade korraldamist, kohapealsete ekskursioonide mõtte algatamist, lossi ruumide üürimise edukat korraldamist, arengukava koostamist, lossi Facebooki konto loomist. “Arenes tegevus Kuremaa tuulikus ja rannas. Jõgeva vallavalitsus tunnustas Annika Tagaküla tegevust tänukirjaga. Tema eestvedamisel oleks ees oodanud loomekodade ehitamiseks taotluse esitamine PTK programmi, muuseumitubade loomine lossi ja palju muid ideid.

Mis suhtlemisse puutub, siis minu tähelepanekutel on Annika sirgjooneline ja otsekohene. Ütleb asjade kohta nagu need on. See ei tähenda veel suhtlemisprobleeme,” ütles Laul.

Koostöö puudumine spordikompleksiga

“Tagaküla eestvedamisel õnnestus lossi aastapäeva ball, osalemine unustatud mõisate programmis, kohvikute päev, käsitöökaubamaja projekt, lossi sisustamine hubasemaks. Arenguruumi olnuks suuremaks koostööks Kuremaa spordikompleksiga ja raamatupidamislike dokumentide esitamisel,” märkis Jõgeva vallavanem Enn Kurg.

“Osalesin nõukogu koosolekul, kus otsustati Annika Tagaküla juhatuse liikme ametist tagasi kutsuda. Kohati olid arutelud emotsionaalsed. Kõik nõukogu liikmed ja juhatuse liige said aga oma arvamused välja öelda. Ise märkisin hea koostöö vajadust nõukogu ja juhatuse vahel sihtasutuse koostöö huvides. Kui seda pole, ei toimu ka edasiminekut,” lisas ta.

Põhjus unikaalses kunstiteoses?

SA Kuremaa TAK-i uus nõukogu esimees Voldemar Ilves põhjendas Annika Tagaküla ametist vabastamist paljus ka Kuremaa lossi keldrist leitud, tuntud kunstniku Andrus Johani, maali “Poiss köiega” müümise looga. Maali deponeeris Kuremaal asunud põllumajandusõppeasutusele Eesti riik kolmekümnendatel aastatel.

“Kui nõukogu sai teada maali leidmisest, siis tekkis arvamus, et võiks selle müüa. Pidasime aga vajalikuks maali eelnevalt hinnata lasta, et saada teada kunstiteose tegelik väärtus. Asjaga pidi tegelema kunstihuviline nõukogu liige Marek Saksing. Kahjuks jäeti ta kõrvale ja maali hindamisega hakkas suuresti tegelema Annika Tagaküla.”

Tagaküla sõnul müüdi maal E-Galeriis peetud oksjonil. “See galerii on Eesti ja välismaa kunstimaastikul tähelepanu äratanud oma hea korralduse ja asjatundlikkuse poolest. Pärast 2016. aasta aprillis peetud koosolekut soovitati mulle seda kui võimalikku müügikanalit. Korraldusega tegelesin mina. Maali alghind oli 5000 eurot ja müügihind ligi 17 300 eurot.”

Uuno Laul leidis, et Annika Tagaküla tegutses maali müües lähtudes sihtasutuse nõukogu otsusest ja tema kui nõukogu esimehega kooskõlastatult. Hävimisohus ja kolmkümmend aastat unustuses olnud maali müük tõi sihtasutusele 11 125 eurot. Osa teenitud rahast läks kahjustunud maali restaureerimise katteks.

Maali müümise vastu protesteerisid ajakirjanduses ja sotsiaalmeedias Kuremaa külaseltsi liikmed. “Jah, külaseltsis on üksikuid aktiviste, kellel on tähelepanuvajadus ja kes kehastusid kunstiekspertideks,” on Annika Tagakülal asjast oma arvamus.

“Müüki tagasi ei pööra. Loodame, et maal on siiski heades kätes ja jõuab tulevikus ka näitustele,” ütles Voldemar Ilves. “Maali eest saadud raha läheb aga lossi renoveerimiseks, näiteks fuajee kordategemiseks,” lisas ta.

“Sihtasutuse nõukogu peab oluliseks sündmuste korraldamist, millega teenida raha lossi taastamiseks ja korrashoiuks. Kindlasti saavad lossi ja mõisakompleksi arengus kaasa rääkida ka Kuremaa külaselts ja kultuuriselts Jensel,” ütles Voldemar Ilves.

“Uue juhatuse liikme leidmisel oli kõneaineks mitme tubli inimese sobivus. Esimesena kutsusime sellele tööle Tiina Tegelmanni, kes ka nõustus. Soovime, et ta tooks Kuremaale hingamist, mis teeks kohalikele inimestele rõõmu Kuremaal elada ja vaba aega nautida ning kaugemalt tulijatele seda paika külastada,” lisas ta.

“Kuremaa külaselts soovib, et Kuremaa lossi aknad oleks õhtuti tuledes, et maja perenaine teeks koostööd Kuremaa asutuste ja inimestega ning Kuremaa kui Vooremaa pärl lööks särama,” ütles Ene Sööt.

“Loodan väga, et sihtasutuse uus eestvedaja viib end olukorraga kiiresti kurssi, jätkab sealt, kus asjad pooleli jäid ja toob ka uusi mõtted. Kuremaa arendamine on paljuski olnud minu elutöö ja tahan uskuda, et see, mis siin loodud, jääb ja areneb edasi,” lausus Uuno Laul.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus