Kuremaa Põllumajandustehnikumi õppemajandi põllud jäävad tänavu sööti

Kuremaa Põllumajandustehnikum liidetakse tänavu sügisest Luua Metsanduskooliga. Kooli omanduses oleva vara, mille hulka kuuluvad Kuremaa loss, spordihoone, ühiselamu ning farmikompleks, oli nõus tervikvarana üle võtma Jõgeva vald. Seni pole vara vallale üle antud, sest tervikvara vaevalt enam üle anda saabki.

Ministeerium toidab lehmi

Farmis lõppes loomadel varakevadel sööt ja tehnikumi direktor ostab seda juurde, käies iga kord arvega haridusministeeriumis. Kuremaa Põllumajandustehnikumi direktori kohusetäitja Vaino Mölder kinnitas, et loomad saavad praegu väga hästi süüa ja piimatoodangu üle ei saa nuriseda.

Kuid loomi välja lasta ei saa, sest karjakoplid on korrastamata. Kool mingeid kulutusi teha ei tohi, seega ei saa ka karjaaedu remontida. “Mis lehmadest saab, pole teada, aga loomi nälga jätta me ei saa,” tõdes Mölder.

Kuremaa õppemajandi juhataja Margus Koppel küsib, kuidas nad saaksidki loomadele sööta varuda, kui peavad kõik õppemajandi traktorid teistele koolidele ära andma. Tema hinnangul on võimalik hea lüpsikari kiiresti ära rikkuda, selleks piisab kehvast ninaesisest. “Loomad pole tootmisliin, et vajutame nupule ja paneme seisma,” tõdes Koppel.

Õppemajandi kauaaegne lüpsja Urve Pääbus ütles, et neil kõigil on koondamisteated käes ja 25. juunist enam lauta asja pole. “Me tahame selgust, mis loomadest saab,” kinnitas ta.

Põllud jäävad sööti

Kuremaa Põllumajandustehnikumil on kasutada umbes 400 hektarit maad, millest 180 hektarit peaks minema suvivilja alla, 30 hektarile on külvatud talivili, ülejäänud on rohumaad.

Möödunud sügisel künti põllud korralikult ära ja külvati ka talivili. Tehnikumi reorganiseerimiskomisjon rõhutas talvel, et 1. aprilliks peaks olema kõik otsustatud, siis on võimalik kevadtöödega õigel ajal alustada.

Kui nüüd maadele rentnikku otsides enampakkumine välja kuulutada, siis jaanipäevaks on see ehk ka teada. Jaanipäeval aga pole enam mõtet vilja maha külvata, sest saaki sügisel nagunii enam ei saa.

Kuremaa tehnikumi direktori kohusetäitja Vaino Mölder ütles, et püüdis kevadel siiski kõik põllud vähemalt korra kultivaatoriga üle käia, et maa oleks uue omaniku jaoks külviks valmis. Omanikku ega isegi rentnikku ei paista veel kusagilt. Pealegi pole likvideeritaval tehnikumil lubatud enam mingeid kulutusi teha.

Loomulikult võidakse tehnikumile põldude sööti jätmist peagi hoopis süüks panna. Samas võib ehk õppemajandi juhtide taskust sisse nõuda kõik põlluharimisele tehtud kulutused.

Ostjad on, müüjat pole

Margus Koppeli hinnangul tulnuks kõigepealt tehnikumi õppemajandile leida uus omanik või müüa õppemajandi lehmad ja leida põldudele harija, alles siis hakata tööriistu laiali jagama ning töötajaid koondama.

Vaino Mölderi sõnul on neil loomadele mitu ostjat olemas, kes võiksid varuda ka sööda. “Ei suudeta otsustada, kellele peaks müüma.”

Kes peaks Kuremaa õppemajandi vara müüma? Tehnikum? Vald? Maavalitsus? Haridusministeerium? Müüjat praegu polegi.

Jõgeva maavanem Margus Oro rääkis, et tähtajaks oli Kuremaa Põllumajandustehnikumi varale kaks tahtjat ? põllumajandusministeerium ja Jõgeva maavalitsus. Põllumajandusministeeriumi huvitas tehnikumi maa, et anda see üle Jõgeva Sordiaretusinstituudile.

Haridusministeeriumi riigivara haldusbürool aga polnud maavanema sõnul selget kava, kuidas varadega täpselt talitada. Seejärel selgus, et tervikvara nagu õieti polegi, tulid välja tehnikumi võlad ja laenud. Samuti olid teised kutsekoolid huvitatud Kuremaa tehnikast.

Maavanem oli valmis Kuremaa varad kõik kiiresti tervikuna üle võtma, et saaks kohe asuda maid välja rentima ja leida loomadele peremees. Maavanema kinnitusel leidis ministeerium siiski, et see pole kõige parem lahendus.

Vald maid munitsipaliseerida ei saaks, maad saab võtta ainult pikaajalisele rendile, märkis Oro. Riik samas maid kohalikule omavalitsusele tasuta ei anna. Maavanem tahaks näha kava, mida vald maadega tegema hakkab. Jõgeva vallavolikogu esimees Aivar Kokk ütles, et nemad annaksid maad Jõgeva Sordiaretuse Instituudile rendile. Instituudi direktor Mati Koppel ja volikogu esimees jõudsid ka vastavale kokkuleppele.

Kui kokkulepped olemas, võib ehk loota, et asi laheneb. Nüüd on maavanem valmis ka kirjalikult Kuremaa varadest loobuma.

Ministeeriumi plaan läks lörri

“Haridus- ja teadusministeeriumil ja Koolivõrgu Bürool oli Kuremaa varade jaoks väga konkreetne tegevusplaan, me kavatsesime Kuremaa varad üle anda Jõgeva vallavalitsusele,” ütles haridus- ja teadusministeeriumi koolivõrgubüroo Kesk-Eesti piirkonna peadirektor Sulev Schasmin.

Loomulikult on varade tasuta võõrandamine ehk munitsipaliseerimine vallavalitsusele valitsuse otsusel täiesti võimalik.

“Algatanud vastava protseduuri märtsi keskpaigas, olid olemas kõik eeldused aprilli alguseks, enne kevadkülvi, tehingute vormistamisega valmis saada. Paraku peatas asjade positiivse käigu ja kooskõlastusringil oleva dokumendi menetlemise maavanem. Nimelt vajab ta Kuremaa varasid riigivõimu teostamiseks,” märkis Schasmin.

Seeläbi on asjaajamine tema sõnul kogu aprillikuu seisnud. “Pean vajalikuks märkida, et Kuremaa varadest ning võlgadest on kõik praegused ja endised tehnikumi nõukogu liikmed, samuti endine nõukogu esimees Margus Oro, hästi informeeritud.”

“Haridusministeeriumi hea tahe ja Jõgeva vallavalitsusega läbirääkimistel saavutatu ei ole saanud teoks asjaolul, et mehed kohapeal ei ole saanud omavahel kokkuleppele,” kinnitas koolivõrgubüroo Kesk-Eesti piirkonna peadirektor.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus