Kuremaa Metekil probleemid töö alustamisega

“Ma ei uskunud oma silmi, et Kuremaal töötab üks uus firma “partisani” kombel ja põranda all,” rääkis Tiit Gorinov ja lisas, et on Kuremaa Meteki omanikfirma Tarmetec juhi Toomas Lepaga vägikaigast vedanud juba veebruarist saadik.

OÜ Tarmetec alustas käesoleva aasta 2. veebruaril katlamaja korstna lammutamist ja ei teatanud sellest kolm päeva ette, nagu on sätestatud seaduses. Ehitusfirma OÜ Alusehitus hakkas ehitama ilma projektita. Ta lammutas ka eriti ohtliku ja asbesti sisaldava suure katla DKVR. Selle eest trahvis Jõgevamaa Tööinspektsiooni juhataja Tiit Gorinov Alusehituse juhatajat Aivo Kerti 1000-kroonise rahatrahviga.

Tiit Gorinov tegi 5. märtsil Tarmeteci juhatajale Toomas Lepale ettekirjutuse koos 10 000-kroonise sundraha hoiatusega.

Tarmeteci juht ilmus Jõgevamaa Tööinspektsiooni 11. märtsil ja täitis ehitustööde alustamise eelteate blanketi. Nii pääses ta 10 000-kroonisest sundraha maksmisest.

“Kuremaal on ehitatud tootmisruume ilma projektita. Ja ametlikult ei ole seda ehitusobjekti vastu võetud. Ma ei teagi, mis ajast see uus ja ebaseaduslik firma, OÜ Kuremaa Metek, töötab. Seadusest tulenevalt oleks tulnud tegevuse alustamisest kirjalikult teavitada Jõgevamaa Tööinspektsiooni. Meil oleks aga õigus kuni seaduserikkumiste kõrvaldamiseni töö selles uues ettevõttes peatada,” märkis Tiit Gorinov.

Ta on omanikfirma juhile Toomas Lepale mitu korda teatanud, näiteks viimati 13. mail, et ajagu oma asjad korda.

Jõgeva valla ehitusspetsialisti Aavo Välba andmetel on olemas projekt ja ka ehitusluba on väljastatud, ehitist ei ole veel aga vastu võetud ega kasutusluba taotletud.

Toomas Lepa sõnul on kasutusluba taotlemisel ja ka ehitus peaks sel nädalal vastu võetama. “Tuletõrjeinspektor oli ära. Tänasest alates peaks ta tööl olema,” teatas Toomas Lepp.

Jõgevamaa Päästeteenistusest teatati, et töötaja oli tõepoolest puhkusel, kuid see ei peaks olema takistuseks, sest teised inspektorid on tööl.

Ehitise eskiisprojekt on Jõgevamaa Päästeteenistuse poolt juba aprillis heaks kiidetud. Hoone on küll komisjoni poolt veel vastu võtmata, kuid ega seal ei tehtavatki tööd. Praegu toimuvad lihtsalt katsetused ja pärast väikeste puuduste kõrvaldamist võetakse objekt ka vastu.

27. mai Vooremaas kirjutas Jaan Lukas, et OÜ Kuremaa Metek töötab juba viiendat nädalat ja plaanib mais 180 000 krooni eest toodangut valmistada.

RAIVO SIHVER

blog comments powered by Disqus