Kuremaa lossis said kokku pensionärid ja ERSO

Eile toimus Kuremaa lossis mitu toredat sündmust. Kõigepealt oli ERSO muusikute kontsert „ERSO brass” ja seejärel said kokku Kuremaa piirkonna aktiivsemad pensionärid.


ERSO kontserdil olid publikuks ka Kuremaa lasteaed-algkooli õpilased ja mõned klassid Laiuse koolist. Parimad, nagu nad ise ütlesid. Aga saalis oli vanematki publikut, kes ühendasid meeldiva kasulikuga.

Kontserdile järgnenud pensionäride koosviibimise korraldas Priidu Raudkats. Ta oli väga rahul kohaletulnute arvuga. „Me juba ükskord varem proovisime kokku tulla, siis väga hästi ei läinud. Peame arvestama, kui paljud meie hulgast on tegutsemisvõimelised. Ja ega pensionäridest paljud enam autoga ka ei sõida. Seega peab ilm kokkutulemiseks hea olema. ERSO tegi inimeste kokkukutsumiseks ära suure töö,“ nentis Raudkats.

„Tahame kuulata, milliseid toredaid mõtteid teil on, mida kasulikku teha endale või ühiskonnale,“ rääkis ta ettevõtmise kohta.

Pensionäride koosviibimisel oli kohal ka Jõgeva Pensionäride Ühingu juhatuse liige Heino Ilves. Raudkatsi sissejuhatus sisaldas põhjalikku statistikat Kuremaa ümbruse küladest. Heino Ilves rääkis Jõgeva pensionäride ühendusest ning organisatsioonilistest küsimustest pärast haldusreformi. Sõna sai ka Kuremaa lossi perenaine Tiina Tegelmann. Samuti rääkis kohaletulnutele oma tööst valla sotsiaaltöötaja Leina Kreek.

Pikematele sõnavõttudele järgnes arutelu, teemadeks peamiselt Kuremaa ja sealsete eakate elu. Räägiti jutunurgast või jututoast – võimalusest pensionäridel omavahel neutraalsel pinnal suhelda. „Loomulikult on lossi uksed pensionäridele alati avatud,“ kinnitas lossi perenaine Tiina Tegelmann. „Tuleb leida sobivad ajad ja üritused, mida korraldada soovitakse.“

Arutluse all oli, kas peaks Kuremaal olema päevakeskus või on ka muid võimalusi. Jutuks tuli nii olmeküsimusi kui ka Kuremaa arenguteemasid. Peakorraldaja Priidu Raudkats pidas väga oluliseks, et kokkutulnud said oma mõtted välja öelda. Ta on enda sõnul väga tänulik Heino Ilvesele, kes lubas Kuremaa pensionäridele nõu ja jõuga abiks olla.

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus