Kuremaa lasteaed-algkool pidas sünnipäeva

Kuremaa lasteaed-algkoolis peeti eile sünnipäevapidu: asutuse avamisest möödus tänavu kolmkümmend aastat. Ehkki nii lasteaia- kui kooliosas on lapsi praegu vähem kui avamisaastal, on oma lasteaed ja kool kogukonnale endiselt väga vajalikud.


Lasteaed-algkooli praeguse hoone ehitamise algatajaks oli toonane Kuremaa sovhoostehnikumi direktor Endel Sööt. Tõsi, algselt oli see kavandatud vaid 1967. aastal tööd alustanud lasteaia (see tegutses siis ühes Kuremaa asula paneelelamus) tarvis, ent töö käigus otsustati hoone kohandada lasteaed-algkooliks. Kuremaa oli nimelt vahepeal pidanud mõnda aega ilma oma koolita olema: 1967. aastal avatud algkool suleti juba 1976. aastal ning Kuremaa lapsed pidid hakkama Laiusel koolis käima.

Lasteaed-algkool käivitus 1985. aastal järk-järgult: 1. juulist hakkas tööle kolm aiarühma ja üks sõimerühm, kus oli ühtekokku 80 last, 1. septembrist alustas õppetööd 18 õpilasega esimene klass, mille juhatajaks sai äsja pedagoogilise kooli lõpetanud Riina Tralla. Igal järgmisel aastal lisandus uus klassikomplekt ja 1993./1994. õppeaastaks oli kool kasvanud kuueklassiliseks.

Lasteaialaste arv langes 1990. aastate algul paraku drastiliselt, nii et nelja rühma asemel jäi tegutsema vaid üks liitrühm. Praegu on lasteaia poolel siiski kaks liitrühma 29 lapsega. Vähikäiku on teinud ka koolipoolel olevate õpilaste arv. Seetõttu muudeti kuueklassiline kool 12 aastat tagasi neljaklassiliseks ja moodustati kaks liitklassi. Praegu on koolis viisteist õpilast.

“Seda on kahe võrra rohkem kui eelmisel õppeaastal,” märkis Kuremaa lasteaed-algkooli direktor Külli Suvi. “Väikest õpilaste arvu tõusu on oodata järgmistelgi aastatel, sest lasteaed on lapsi täis ja üldjuhul tulevad kõik meie lasteaias käinud ka meie kooli. Maja on sama ja inimesed tuttavad, ainult lisandub see uhke moment, et saab “koolilaste uksest” sisse tulla.”

Kogukond väärtustab

Külli Suvi kinnitas, et kohalik kogukond väärtustab oma lasteaeda ja algkooli ning ka omavalitsus, st Jõgeva vald on oma võimaluste piires asutuse hea käekäigu eest hoolitsenud. Nõu ja jõuga on abiks asjalik hoolekogu.

Direktori sõnul on Kuremaa lasteaed-algkoolil selliseid võimalusi, mida teistel sedalaadi asutustel enamasti pole. Nii lasteaia- kui ka koolilapsed saavad iga nädal ujumas käia, sest ujula asub vaid kiviviske kaugusel. Sportimiseks saab kasutada veel spordihoonet, staadioni ja miniareenat. Ümbritsev kaunis looduskeskkond annab rohkesti võimalusi õuesõppeks ning pärast tunde on lastel võimalik end arendada muusika-, rütmika-, käsitöö-, arvuti- inglise keele ja kodundusringis.

Lasteaed-algkoolil on toredaid traditsioone, nagu mihklilaada korraldamine, rahvakalendri tähtpäevade tähistamine, sportlike ja harivate pereürituste pidamine vabas õhus jne.

“Et meil on lasteaed ja kool koos ning sõidukulud katame kahasse, saame me päris palju majast väljas muuseumides, näitustel ja teatris käia,” ütles Külli Suvi.

Tema sõnul ei nurise õpilased, õpetajad ega lapsevanemad selle üle, et koolilastel tuleb õppida liitklassides.

“Meie tundides toimub niikuinii rohkem individuaalõpe: lapsi on vähe ja õpetaja jõuab iga õpilaseni,” ütles klassiõpetaja Eelika Laane.

Direktor lisas, et kui varem tegi koolile muret logopeedi puudumine, siis nüüd on ka see spetsialist olemas. Direktori sõnul on lastel just esimestes klassides hea õppida turvalises väikekoolis. Hiljem vajatakse juba suuremat suhtlusringi ning viiendasse klassi lähevadki Kuremaa lapsed päris heal meelel Jõgevale.

Hea meeskond

Külli Suvi juhib Kuremaa lasteaed-algkooli kolmandat aastat. Tema eelkäijad selles ametis olid Merike Olt ja Marge Väljaots.

“Eelmised juhid oskasid inimesed ühtse meeskonnana tööle panna ja töökorralduse hästi paika loksutada, nii et mul oli väga lihtne jätkata,” tõdes Külli Suvi.

Ka infojuht ja arvutiringi juhendaja Riina Tralla kinnitas, et Kuremaa lasteaed-algkoolis on alati superkollektiiv olnud ning seetõttu ongi ta seal vastu pidanud juba kolmkümmend aastat. Nende aastate sisse on mahtunud ka arvutiajastu tulek.

“Kui mujal nimetati infotehnoloogia koolidesse jõudmist tiigrihüppeks, siis Jõgeva vallas nimetsime me seda ilvesehüppeks, sest vallavanem Toivo Ilves oli selles asjas tubli eestvedaja,” meenutas Riina Tralla. “Kuna mu arvutifännist vend suutis mulle piisavalt julgust sisendada, läksin just mina Kuremaa tehnikumi infotehnoloogiat õppima.”

Tänu Riina Trallale on lapsed Kuremaa algkoolist korraliku “teise kirjaoskuse” kaasa saanud.

Kuremaa lasteaed-algkoolis on kolmkümmend aastat korralikult kroonikaraamatut peetud ning lisaks kooli- ja lasteaiaelu sündmustele kajastuvad seal teataval määral ka muutused ühiskondlik-poliitilises taustsüsteemis. 1991./1992. õppeaasta kohta on näiteks kirjutatud: “Sel õppeaastal tähistasime taas kõiki rahvuslikke tähtpäevi ning rahvakalendri tähtpäevi. Jälle on käes ajad, mil kool võib muutuda omanäoliseks ja lastepäraseks.”

“Praegu ongi meie lasteaed-algkool omanäoline ja lastepärane,” kinnitas Külli Suvi.

Eilsel lasteaia sünnipäevapeol astusid lapsed üles kontsert-lavastusega “Juubeliärevus”, mille valmistasid ette õpetajad Eelika Laane ja Maire Baida. Külla kutsuti endised töötajad ning vallavalitsuse, naaberkoolide ja koostööpartnerite esindajad. Sünnipäevale oli pühendatud tegelikult terve lõppev nädal. Teisipäeval valmistati sünnipäevatorti, kolmapäeval käis lastel külas kloun Ummi ja söödi pidulikku sünnipäevalõunat jne.

Lõpetada on hea ühe toreda looga. Kui õpetajad lastele rääkisid, et lasteaed-algkoolil tuleb sünnipäev, tahtsid lapsed teada, kui vanaks asutus saab. Kuulnud, et kolmekümneseks, ütles üks koolipoiss elutargalt: “Kolmekümneselt elu alles algab!”

Kuremaa lasteaed-algkool

* Alustas tegevust 1985. aastal

* Avamisaastal oli lasteaiaosas neli rühma 80 lapsega ja kooliosas üks klass 18 lapsega

* 1993-2003 oli kool kuueklassiline, praegu neljaklassiline

* Kõige suurem oli kooli õpilaste arv 1994/1995: koolis käis 85 last

* Praegu on lasteaed-algkoolis kaks liitrühma 29 lapsega ja kaks liitklassi 15 õpilasega

* Nii lasteaias kui ka koolis on neli õpetajat, koos direktori, tugispetsialistide ja abipersonaliga on töötajaid 17

* 1985. aastal lasteaed-algkoolis tööd alustanutest on endiselt ametis õpetajad Riina Tralla ja Maire Baida ning abitööline Evi Keskküla

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus