Kuremaa järv peaks jääma puhkajatele

Nii Palamuse kui ka Jõgeva vald pidasid oluliseks Natura 2000 alaga seonduvad küsimused kohalike elanikega läbi arutada. Inimesed ei tea täpselt, millised piirangud seoses Natura 2000 alade kehtestamisega kaasnevad. Nõupidamistel jäi kõlama seisukoht, et Kuremaa järve ja Pikkjärve ei tohiks muuta Natura 2000 alaks. Sellest otsusest informeeriti ka Jõgevamaa Keskkonnateenistust.

Kuremaa järve rand on Jõgevamaalaste hulgas väga populaarne puhke- ja rannaala, mille rajamiseks on ka Jõgeva vald teinud juba suuri kulutusi. Nii on korrastatud supelrand ja ehitatud rannahoone. Supelranda on ehitatud paadisillad ja mitmesugused atraktsioonid. Suplusala akvatooriumi on perioodiliselt puhastatud kõrkjatest ja veetaimedest. Nii maakonna elanikud kui ka külalised puhkavad suvel meelsasti Kuremaa järve ääres.

Kuremaa järve Natura 2000 alana kaitse alla võttes pole võimalik jätkata supelranna akvatooriumi puhastamist vohavatest veetaimedest, sealhulgas penikeele kooslusest.

Niisuguses olukorras muutub ujumine võimatuks, ühes sellega muutuvad mõttetuks juba tehtud ja plaanitud kulutused puhkemajanduse arendamiseks Kuremaa järvel ja selle ranna-alal.

Vooremaa loodab, et keskkonnaministeerium arvestab omavalitsuste seisukohtadega ega likvideeri üht Jõgeva ümbruse populaarseimat puhkeala.

 

 

blog comments powered by Disqus