Kuperjanovi kohta saab infot ka internetist

Jõgevamaal Jõunes elav koduloolane Olev Teder, kes on kirjutanud raamatu ja teinud filmi Vabadussõja kangelasest Julius Kuperjanovist, on nüüd internetti üles pannud ka samateemalise enda hallatava kodulehekülje. Üks, mis teda selleks innustas, oli asjaolu, et tänavune võidupüha paraad peetakse Jõgeval.

Kodulehelt, mis asub aadressil www.kuperjanov.ee, leiab leitnant Kuperjanovi eluloo, ülevaate tema sõjalistest saavutustest, autasude loendi, viiteid Kuperjanovi iskult käsitlevatele allikmaterjalidele, artiklite ja fotode koopiaid, lõigu filmist Leitnant Julius Kuperjanovi rääkimata lugu“ jms. Olev Teder toob kodulehel ära ka Julius Kuperjanovi Vabadussõja aegse tegevuse kohta aegade jooksul käibel olnud väärlegendid ning neid kummutavad faktid.

Samuti võib sealt leida Olev Tederi poolt möödunud aasta juunis Eesti Vabariigi Presidendile saadetud kirja, milles ta palub seoses läheneva Tartu vabastamise ja Paju lahingu 90. aastapäevaga kaaluda Julius Kuperjanovi erandkorras postuumset autasustamist Vabadusristi II liigi I järguga, mis jäi kangelasel väärhinnangute tõttu omal ajal saamata. Lugeda saab ka presidendi kantselei poolt saadetud vastust.

Kuigi mõned ajaloolased on avaldanud arvamust, et Julius Kuperjanov ei vaja n-ö advokaati, sest tema teenete kaalukus on niigi kõigile selge, arvab Olev Teder endiselt vastupidist. Üheks selle tõestuseks on tema sõnul möödunud aastal koolidele kingitud Vabadussõja kaart.

Leitnant Kuperjanovi viibimine Jõgevamaal Puurmanis Vabadussõja algusaegadel kuulub meie riigi ajaloo nende sündmuste hulka, mille tähtsust on sõna otseses mõttes pahatahtlikult alahinnatud,“ ütles Olev Teder. „Olen korduvalt juhtinud ajaloolaste ja riigiametnike tähelepanu Eesti valitsuse poolt koolidele kingitud Vabadussõja kaardile, millel Puurmani vald on lülitatud Punaarmee poolt okupeeritud alade alla. Nimetatud apsakas kõneleb selget keelt leitnant Kuperjanovi ja tema ametlikult Rahvaväe koosseisu kuulunud partisanisalga olemasolu eitamisele. Uuel kodulehel selgitangi faktide põhjal, miks Puurmani tähtsus Vabadussõjas unustati“, kuidas rinde eesliinil tehti ajalugu ning mil viisil Paju lahingu kangelasest tehti nn Pyrrhose kuningas. Valed on visad püsima, kuid vanarahvas ei eksinud, kui ütles: Valel on lühikesed jalad!“

Julius Kuperjanovi teemalise kodulehe käivitamiseks oli Olev Tederi meelest õige aeg ka selles mõttes, et tänavu 11. oktoobril möödub tema sünnist 115 aastat. Kuigi interneti otsingumootorid lehekülge praegu veel märksõna järgi kätte ei juhata, on see aadressi järgi hõlpsasti leitav.

Vaadatavuse statistika järgi näen, et info uue kodulehe kohta on ajaloolaste ja muude huviliste seas juba levinud,“ ütles Olev Teder. Tulevikus on kodulehele plaanis juurde tekitada ka foorumiosa.“ 

iii

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus