Kunstmurutehas sai toetusraha, kuid tootmishoonet pole

Põltsamaa vanasse spordihoonesse kavandatud kunstmurutehas sai küll KIK-ist toetusraha, kuid tootmise alustamiseks neil praegu kohta ei ole, sest tootmishoone müügiotsus on kohtus vaidlustatud.


Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) otsustas toetada jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamise ja ringlussevõtu projekti, Advanced Sports Installations Europe projekt sai Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) toetust 137 000 eurot.

Advanced Sports Installations Europe projekti sisuks on uuendusliku tehnoloogia abil jalgpalliväljakute kunstmuru aluse elastsuskihi ja spordiväljakute rajakateteks kasutatava sünteetilise materjali ümbertöötlemine, et kasutada materjale samal otstarbel. Sellega tagatakse jäätmete korduskasutus. Projekti elluviimine pakub muuhulgas odavamat lahendust jalgpalliväljakute ja staadionite renoveerimiseks. Kogu projekti maksumus on 260 000 eurot, millest toetus moodustab 137 000 eurot.

Infoportaal Põltsamaa.Info kirjutas, et Löök Ehitus kaebas 30. juunil Tartu halduskohusse Põltsamaa linnavolikogu otsuse, millega linn võõrandas Pajusi maantee 18j kinnistu otsustuskorras Advanced Sports Installations Europe aktsiaseltsile. See hoone oligi mõeldud kunstmurutehase rajamiseks.

“Kuna sama kinnistu ostusoovi on avaldanud mitu äriühingut, siis lähtuvalt võrdse kohtlemise põhimõttest ning kooskõlas Põltsamaa linnavara võõrandamise aluseks oleva määrusega, tuleks vaidlusalune kinnistu võõrandada avalikul enampakkumisel,” leidis Löök Ehitus.

Kaebaja soovib linnavolikogu otsuse tühistamist selles osas, mis puudutab spordihalli võõrandamist otsustuskorras.

Advanced Sports Installations Europe´ilt ei ole Vooremaal mitme päeva jooksul õnnestunud kommentaari saada.

Vana EPT-spordihoone on olnud Põltsamaa linna munitsipaalomandis 2007. aasta veebruarist. Linn on üritanud seda aastate eest korduvalt müüa, kuid edutult.

  1. aasta sügisel pöördus linnavalitsuse poole Advanced Sports Installations Europe AS, kes soovis kinnistu 50 000 euroga ära osta. Tehasega pidanuks saama linn ka kümmekond uut töökohta.

Tänavu 16. mail kogunenud linnavolikogu otsustas hoone võõrandada otsustuskorras Advanced Sports Installations Europe AS-ile.

Volikogu otsusest teada saanud pöördus OÜ Löök Ehitus linnavalitsuse poole ja väitis, et linn müüb kinnistut turuhinnast odavamalt. Ühtlasi avaldas Löök Ehitus, et soovib samuti osta spordihoonet.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus