Kunagisse Vaiga maalinna koguneb poolsada talgulist

 

Jõgevamaa Metsaseltsi eestvedamisel kogunevad talgupäeval kaasalööjad Kassinurme mägedesse muinasajaloo ja loodusloo õpperadu prahist ja risust puhastama, püstkoda korrastama, kunagise linnuse maketti tõrvaõliga katma ning teisigi töid tegema.

Jõgevamaa Metsaseltsi esimehe Kaupo Ilmeti sõnul  kogunevad talgulised 1. mai hommikul kell 9 kunagise Vaiga maalinna väravasse. “Enamasti tullakse tööle Jõgeva vallast, kuid ka kaugematest paikadest. Talguliste hulgas on täiskasvanuid, noori ja lapsi, kellest noorimad 11-aastased. Kokku oleme arvestanud kuni poolesaja töötegijaga,” rääkis Ilmet.

Tema sõnul puhastavad talgulised muistised ja muinasrajad maha langenud puudest ja muustki prahist. “Et külastajatel oleks võimalik vaadata, missugused taimed õpperadadel kasvavad, etikeerime taimed botaanikute juhendamisel. Üheks keerulisemaks ja mahukamaks talgutööks peab metsaseltsi eestvedaja aga püstkoja korrastamist. “Meil on püstkoda, mis ei pea aga vett ja millega muidki probleeme,” selgitas Ilmet ja lisas, et püstkoja ümbrusse plaanitakse rajada ka lõkkeplats.

Arheoloogilistel väljakaevamistel tehti kindlaks, et kunagine Vaiga linnus, muistse Vaiga maavanema asukoht oli kaetud tõrvaõliga. “Seda silmas pidades kavatseme võimaluse korral tõrvaõliga katta ka omaaegse linnuse maketi, mis valmis 2004. aastal kui möödus tõenäoliselt 1000 aastat viimase linnuse ehitamisest Kassinurme mägedesse.  Samuti on plaanis tõrvaõliga katta ka muistsete eestlaste usundist ja traditsioonidest inspireeritud taiesed, mille on meisterdanud vigursaagijad,” lisas ta.

“Jõgevamaa Metsaselts alustas üle kahekümne aasta tagasi Kassinurme linnamägede korrashoidmise, turismiobjektiks kohandamise ja külastajatele tutvustamisega. Nüüdseks on selles pärandkultuurilises paigas tähistatud rahvakalendri tähtpäevi, korraldatud mitmesuguseid pidulikke sündmusi, võetud vastu kõrgeid külalisi. Viimastel aastatel on paigale kuulsust toonud pärandkultuuripäevad. Tunneme tõelist heameelt, et alati on leidunud vabatahtlikke, kes on rõõmuga valmis töötama Kassinurme mägedes, et see ajalooline paik  veelgi nägusamaks ja huvitavamaks muuta. Loodame, et igas mõttes kordaläinuks kujuneb ka laupäevane talgupäev,” ütles Ilmet.    

Fakte Vaiga maalinnast

*Esimesed inimesed asusid teadaolevalt sellesse paika elama ligi 7000 aastat tagasi

*3000 aastat tagasi hakati siin tegelema põllumajandusega

*Esimene kaitserajatis püsitati 2000 ja viimane 1000 aastat tagasi

*Ajalooandmetel pole linnust kunagi vallutatud, küll aga mitmel korral maha põletatud

Allikas : Kaupo Ilmeti märkmed Jõgevamaa Metsaseltsi arhiivis

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus