Kunagisest majandist võrsunud põllumajandusfirmadest jäi püsima Pajusi ABF

1993. aasta 1. aprillil moodustati senise Pajusi kolhoosi osakondadest kolm põllumajandusettevõtet. Ainsana on neist tänase turumajanduse karmides konkurentsituultes püsima jäänud praegu piimatootmisele spetsialiseerunud aktsiaselts Pajusi ABF.

Ettevõtet iseloomustab stabiilne tööpere, kust omal soovil lahkujaid õieti polegi, küll aga leidub neid, kes siia tööle tulla sooviksid.

Kahekümneaastaseks saanud aktsiaseltsi Pajusi ABF põllumajandustootmises on erinevatel aegadel arendatud mitmeid tegevusvaldkondi. “Pisisaarel asus sigalakompleks rohkem kui 1500 seaga. Seakasvatuse lõpetasime aga nõudluse vähenemise ja lihahindade langemise tõttu 2000. aastate algul. Samuti oleme kasvatanud kartulit ja tervendanud kartuliseemet meristeemmeetodi abil. Praegu spetsialiseerume ennekõike piimatootmisele ja teraviljakasvatusele,” rääkis juhataja Lembit Paal, kes on olnud ettevõtte eesotsas algusest peale. Firmal on 780-pealine lüpsikari ning koos noorkarjaga kokku 1800 sarvlooma. “Möödunud aastal saime keskmiseks piimatoodanguks 8300 kilogrammi lehma kohta. Toodangu kasvu üheks põhjuseks võib pidada farmihoonete nüüdisajastamist. Suurem osa lüpsikarjast on meil Kalanas, kus kaks lauta ehitati juba kolhoosiajal ja eelmisel aastal valmis uus vabapidamisega lüpsilaut. Kalana farmikompleksi uuendamist kavatseme jätkata ka tänavu. Noorkarja hoiame aga põhiliselt Mällikvere külas renditud farmis.” 

Piimaturg tänavu tootjasõbralikum

Paali sõnul moodustavad Pajusi ABFi piimakarjast enamuse holsteini (musta-valgekirjut) tõugu veised. Ta nentis, et piima hinnad on tootja jaoks alati madala-, varuja jaoks seevastu kõrgevõitu. “Käesoleval aastal aga tõotab turg müüjale ehk piimatootjale soodsam tulla, sest tänu Läti ja Leedu turule on meie siseturul tekkinud väike “piimavaakum”, mis hindasid mõneti kergitas. Nii saame praegu kilogrammi piima eest 33 eurosenti ja see on rohkem kui mullu. Aga eks piima turustamise osas ongi aastad erinevad.” 

Konkurentsis püsimise põhjused

Pajusi kolhoosi reformimisel loodi lisaks aktsiaseltsile Pajusi ABF põllumajandusfirmad ka Kalanasse ja Kütimäele, kuid need on praeguseks tegevuse lõpetanud. “Ühe ettevõtte peamine väärtus seisneb ikka selle töötajates. See on ilmselge,” ütles Lembit Paal tema juhitava ettevõtte konkurentsis püsimist ja edukäiku põhjendades.

“1993. aastal majandist võrsunud kolme põllumajandusettevõtte tingimused olid enamasti võrdsed. Majanduskeskkonnas hakkama saamine sõltub aga suuresti ettevõttes tehtud otsustest ja leitud lahendustest,” märkis Lembit Paal.

“Inimlikult on mõneti kahju, et Kalanas ja Kütimäel enam iseseisvat põllumajandusfirmat pole. Aga nagu elus ikka, on ühe õnnetus teise õnn. Nii andis ka nende kahe ettevõtte tegevuse lõppemine Pajusi ABF-ile uusi arenguvõimalusi. Näiteks algul harisime 1000, nüüd aga 2300 hektarit maad. Ühtlasi oleme endale saanud ka kõik majandiaegsed laudad,” lisas ta. 

Palk motiveerib töökohti hoidma

Tegevuse algusaastail oli aktsiaseltsis Pajusi ABF seitsekümmend kaks töötajat, kes olid ametis ka Pajusi kolhoosis.

“Praegu on meie kollektiivis kolmkümmend kaheksa liiget. Tuleksime ehk toime ka väiksema arvu inimestega, kuid oleme arvestanud teatud reserviga. Ealt ei ole meie töötajaskond just noor, mistõttu peame arvestama ka töötajate haigestumise või pensionile jäämisega. Tarvis on varuvariante, sest loomakasvatuse spetsiifika eeldab, et tööprotsess peab kulgema ööpäevaringselt,” märkis Lembit Paal. “Mis puutub palgatasemesse, siis selle määrab suuresti ära konkurents tööjõuturul. Meie töötasude seisu iseloomustab aga ehk kõige paremini asjaolu, et vabatahtlikult firmast lahkujaid õieti polegi. Küllap siis tänane palk ikka motiveerib töötama ning töökohta hoidma. Ettevõtte käekäigu kohta ütleb mõndagi ka see, et aeg-ajalt tullakse ikka küsima, kas meil oleks tööd pakkuda.”

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus