Kümme nõuannet, kuidas vältida piiritüli

Pärast veerand sajandit aktiivset maareformi võib öelda, et kogu maa on saanud endale omaniku. Selle ajaga on kasvanud üles uus põlvkond ja maa on läinud vanematelt laste kätte.


Väärtustame meile kuuluvaid kinnistuid üha enam ning oleme õppinud olema oma maa peremehed. Maa-amet on olnud alates esimeste kinnistute sünnist maareformi keskmes ning puutub iga päev kokku maaomanike muredega. Oma 30. tegevusaasta puhul soovib amet meelde tuletada mõned lihtsad nõuanded, mida saab maaomanik ise ära teha, et hoida oma maa-asjad korras ning vältida kulukat ja närvesöövat piiritüli.

Mõtle läbi, kas tead täpselt oma maa piire.
Sulle kuuluv maatükk asub looduses, selle piir on tähistatud piirimärkidega ning piirneb loodusobjektidega (kiviaed, oja, tee vms). Võta aeg ja mõtle läbi, kas tead täpselt oma maa piiri ja kas igas nurgas on säilinud piirimärk. Kui sinu maatükiga piirneb riigi- või vallatee, siis kas tead kui kaugel tee teljest on sinu maatüki piir.

Järgnevalt mõtle, millistest allikatest sinu teadmine piiri kohta pärineb.
Kui olid koos maamõõtjaga (ametlikus keelepruugis maakorraldustööde tegevuslitsentsi omav isik) looduses piiride kättenäitamise ja piirimärkide paigaldamise juures, võid piiri asukoha õigsuses kindel olla. Kui sinu teadmised pärinevad maatüki eelmiselt omanikult, võib info olla ebatäpne.

Otsi üles materjalid, mis sul oma maatüki kohta olemas on.
Tee seda isegi siis, kui oled kindel, et tead oma maa piiri täpselt. Aastakümneid vanad materjalid piiride tuvastamise juures ei aita. Aitavad maamõõtja või kohaliku omavalitsuse koostatud piiriprotokoll ning selle juurde koostatud skeem. Loe tähelepanelikult piiriprotokollis olevat piirikirjeldust ja võrdle seda oma teadmistega looduses oleva piiri kohta.
Kuni 1. juulil 2018 kehtima hakanud seadusemuudatusteni koostas maamõõtja lisaks piiriprotokollile katastriüksuse plaani. Täna maamõõtja plaani enam ei koosta ning skeem sinu katastriüksuse kuju ja piirimärkide paiknemise kohta on piiriprotokolliga ühes dokumendis.

Kontrolli oma piiri asukohta maa-ameti geoportaalis ja erisuste ilmnemisel anna sellest maa-ametile teada.
Sisesta portaalis geoportaal.maaamet.ee aadressiotsingusse oma maatüki aadress või katastritunnus ja vajuta nupule „asukoht kaardil“.
Kui lisad vasakpoolses menüüs linnukese kastikese „katastrikaart“ ees, avaneb kaardikiht, mis kannab endas kõige ajakohasemat seisu katastris registreeritud maatükkide, st katastriüksuste kohta.
Kui märkad kaardipildil erisusi sulle teadaolevast piirist looduses või sinu maatüki piiriprotokollis kirjeldatud piirist, anna sellest maa-ametile teada (kataster@maaamet.ee, 675 0810).

Käi aeg-ajalt looduses piiritähiseid üle vaatamas.
Võta kaasa oma pere ja tee korra aastas jalutuskäik oma maatüki ringpiiril. Kontrolli, et piirimärgid oleks alles. Võimalusel korrasta need. Tihti on põllu või tee servas olevad piirimärgid kõveraks paindunud. Kui saad selle sirgeks, nii et selle asukoht ei muutu, siis tee seda. Sinu kõige atraktiivsemad piiritähised on risti või auguga piirikivid. Puhasta need samblast ja prahist, et neid oleks võimalik eristada tavalistest kividest.
Hea, kui su metsas olevatel piirimärkidel oleks ümber kupits (väike mullast kuhjatis ümber piirimärgi, et piirimärk oleks ümbritsevast loodusest kergemalt eristuv).
Ära unusta õues olles avada maa-ameti geoportaali ka oma telefonis. Geoportaali uus versioon on telefonisõbralik ning sul on võimalus kasutada katastrikaardil navigeerimise funktsiooni. Kui sinu maatüki piiride asukoht kaardil on täpne ja sinu pea kohal ei ole tihe mets, siis leiad selle abil hõlpsasti piirimärkide ligikaudse asukoha.

Enda paigaldatud piiritähisel ei ole kaalu.
Kui piiritähis on looduses hävinud või selle korrastamine ei ole võimalik, ei saa sa kuuri alt tuua raudtoru ja seda uueks piiritähiseks panna. Piirimärgi taastamine on spetsialisti töö ja seda saab teha maakorraldaja kutset ja maakorraldustööde tegevuslitsentsiga isik.
Miks?
1. Piiritähisel on oma kindel vorm ja etteantud suurused, mis on kirjeldatud katastriüksuse moodustamise korras.
2. Piiritähisel on täpsusnõuded, mida sa oma vahenditega kunagi ei saavuta.
3. Tavaliselt on piiritähis sinu piirinaabriga ühine ning tegutsedes naabrit kaasamata, lood sa eeldused segaduse ja lõpuks piiritüli tekkeks.
4. Ainult vastava eriala spetsialist saab anda oma tööle garantii.

Ole kättesaadav ja osale piiride kättenäitamisel.
Kuigi maareform on lõppenud, toimuvad maakorraldustoimingud ka edaspidi. Maatükke liidetakse, jagatakse mitmeks ning muudetakse omavahelisi piire. On tõenäoline, et mõni selline toiming on kavas ka sinu naabruses oleva maatüki omanikul. Ükskõik kui väike on naaberüksuse maakorraldustoiming, kui see puudutab teie ühiseid piirimärke, pead ka sina olema looduses piiride kättenäitamisel kaasatud.
Sinu kättesaadavust hõlbustab, kui sinu elukoht rahvastikuregistris on õige. Kui sind kutsutakse piiride kättenäitamise juurde, võta see aeg ja mine kohale. Kui seda kuidagi teha ei saa, võta maakorraldajaga ühendust ja püüdke leida ühine võimalus loodusesse minna. Kui ka see pole võimalik, palu kohale minna oma sõbral või sugulasel, keda usaldad.

Kui sinu teadmata on piiriga seoses midagi muutunud, võta ühendust naabri, maamõõtja või maa-ametiga.
Kui sinu maatüki piirile tekib uusi piirimärke või mõni vana piiritähis kaob ja asendub uuega ning sind pole sellest teavitatud, on põhjust naabriga ühendust võtta. Kui naaber ei soovi sinuga rääkida, pöördu julgelt maa-ameti poole. Kui sulle tundub, et piiritähis on looduses asukohta muutnud, siis on sul kindlasti põhjust maamõõtja poole pöörduda.
Võta piisavalt aega, et tutvuda ostetava maatüki piiride ja piiri tähistusega looduses.
Iga kadunud piirimärk või selgusetu piirilõik on sulle kindlasti tulevane rahaline väljaminek. Halvemal juhul kaasneb sellega piiritüli naabriga, mille kahju on raske prognoosida.
Ära karda spetsialistilt nõu küsida.
Tänapäeval omavad paljud maamõõtjad suurt kogemuspagasit ja on oma ala hinnatud spetsialistid. Maakorraldaja kutseeksamil hinnatakse lisaks geodeesiateadmistele paljuski orienteerumist seadusandluses ja võimet lahendada keerulisi maakorralduslikke olukordi. Litsentsiga maamõõtjate kontaktid leiad siit: geoportaal.maaamet.ee/maamõõtjad.

Mart Ojamäe, maa-amet

blog comments powered by Disqus