Kulu põletamine on keelatud ja väga ohtlik

Kulu põletamine on Eestis aasta ringi keelatud ning kulutuli on hävitav ja ohtlik. Igal kevadel saab inimeste hooletusest alguse sadu kulupõlenguid, mis teevad kahju keskkonnale ja elusloodusele. Hävib vara ning hukkub või saab raskelt vigastada inimesi.

Tänase seisuga on sel aastal olnud juba 143 metsa- ja maastikutulekahju. Neist enam kui pool – 116 põlengut – leidis aset möödunud nädalavahetusel. Eelmisel aastal samaks ajaks oli põlenguid olnud 243. Selle aasta esimene traagiline kulupõleng juhtus pühapäeval Pärnumaal, kus päästjad leidsid Tori vallast Selja külast kulupõlengus saadud põletushaavadesse surnud üle 80-aastase naise.

Kulupõlengute algusaeg sõltub ilmadest ja lume sulamisest – maapinna kuivades muutub kuluhein tuleohtlikuks. Maastikupõlenguid põhjustab eelkõige inimeste hooletus, olgu selleks siis sügisel niitmata jäänud hein, ohutusnõuetele mitte vastav lõkke tegemine või maha visatud hõõguv tikk või suitsukoni. Viimastel aastatel on palju juhtumeid, kus heinamaal liikuva mootorsõiduki summutitorust on lennanud säde ja süüdanud kuiva heina. Selleks, et kulupõlenguid vältida, peavad maaomanikud sügisel oma valdustes heina ära niitma. Kulutuli võib levida mõne minutiga üle põllulagendiku ja jõuda metsatukka või hooneteni.

Sageli saavad kulupõlengud alguse hooletust lõkketegemisest.  Lõket on lubatud teha vaid nõrga tuulega. Lõkkekoht peab olema hoonetest ja metsast ohutus kauguses, sest hõõguvad sädemed võivad tugevama tuulega kanduda väga kaugele. Lõkkekoha ümbrus tuleb puhastada kuluheinast, okstest ning muust põlevmaterjalist. Mõistlik on ümbritsev süttimisohtlik kuiv maapind eelnevalt märjaks kasta ning lõkkekoht kivide või mittesüttiva pinnasega piirata. Kõiki lõkkeid tuleb pidevalt valvata ning käepärast tuleb hoida esmased tulekustutusvahendid – liiv, vesi või pulberkustuti. Metsas tohib lõket teha vaid selleks ette nähtud ja tähistatud kohas.

Lastele tuleb rääkida, millist kahju võib kaasa tuua nalja pärast tiku viskamine kuiva heina sisse. Lapsed ise ei oska oma teo tagajärgi hinnata ning lapsevanema ülesanne on sellise tegevuse ohtlikkusest rääkida. On tulnud isegi ette juhtumeid, kus lapsed tahtlikult tulemasina või tikkudega kulu süütavad, et näha, kuidas tuli levib ja päästemasin kohale sõidab.

i

ASTRA PINTSON-KÄO, Päästeameti Lõuna päästekeskuse pressiesindaja

blog comments powered by Disqus