Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupp jagab homme raha

Eesti Kultuurkapitali nõukogu kinnitas 8. mail maakondade uued ekspertgruppide koosseisud, kellel tuleb kahe järgneva aasta jooksul hakata maakondades kultuurkapitalile esitatud taotluste suhtes rahastamisotsuseid tegema. 157 esitatud kandidaadi seast valis nõukogu välja 75 eksperti. Kandidaate oli õigus esitada kultuurialade ühendustel ja organisatsioonidel. Viieliikmeline ekspertide grupp koguneb otsuste tegemiseks kõikides maakondades kord kvartalis. Keskmiselt on igal maakonnal aastas jagada ligemale 1,4 miljonit krooni.

Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupi esimeheks on kinnitatud maavanema nõunik kultuuri alal Tiina Loorand, kelle esitasid liikmekandidaadiks Jõgeva kultuurikeskus, Mütofest MTÜ ja Sadala Külade Selts. Aseesimees on praegune Jõgeva linna kultuuritöö peaspetsialist Maie Puusepp, kelle esitas Betti Alveri Fond. Liikmed on Tabivere valla kultuurijuht Tiina Tegelmann, esitatud Jõgeva Linna Teatri poolt, Põltsamaa kunstikooli õpetaja Anna Mägi, esitaja Põltsamaa Kunstiselts, ning Põltsamaa valla spordijuht Väino Treimann, kelle seadis kandidaadina üles Jõgevamaa Spordiliit Kalju. Tiina Tegelmann ja Tiina Loorand on koosseisus teist korda, sest korra kohaselt võib üks inimene ekspertgruppi kuuluda kaks korda järjest.

Ekspertgrupi kontaktisik, nagu ka eelmise koosseisu puhul, on Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu sekretär Ülle Anton. Tema kinnitusel on kõik liikmed oma eluvaldkondades asjatundjad, oskajad ja teadjad inimesed. Uus koosseis seab ilmselt paika oma prioriteedid, mille järgi hakatakse augustikuus tegema järgmisi otsuseid. “Praegu taotletakse rahastamist peamiselt neile asjadele, mis leiavad aset juulis, augustis ja septembris, aga on ka pikemaajalisi ettevõtmisi. Arvatavasti eelistatakse endiselt oma maakonnast tulnud taotlusi väljastpoolt tulijatele,” rääkis Ülle Anton.

Homme tuleb otsusus langetada 83 esitatud taotluse suhtes, millega vajatakse kokku enam kui 500 000 krooni. Jagada on aga paraku siiski vaid üle 320 000 krooni.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus