Kultuuritöötajate koolitusreis Soome

Erinevatest maakondadest oli osalejaid kokku 24, grupijuhi töö tegi Liina Eenmaa koolituskeskusest.

“Helsingis võttis meie kultuuritöötajaid vastu linna kultuuriameti kultuuripoliitika osakonna juhataja Marianna Kajantie. Tema jutust jäid kõrva olulised põhimõtted: lastele peaks kunstiõpetust andma professionaalne õpetaja, peetakse oluliseks korraldada filmi-, tantsu- ja kunstifestivale. Ja loomulikult kantakse hoolt selle eest, et igaühel oleks võimalik tegelda just sellega, mis talle huvi pakub. Väga läbimõeldud on huvitegevuse rahastamise süsteem,” rääkis kultuuri- ja õppesõidul osalenud Tabivere valla kultuurijuht Tiina Tegelmann.

Külastati ka kohalikku kultuurikeskust ? Malmitalo.

Teine päev algas Helsingi linnaekskursiooniga, päeva teisel poolel sõideti rongiga Keravasse, kus tutvuti linna kultuuriosakonna tööga, seltside tegevusega, raamatukoguga, kohaliku harrastusteatriga. Saadi teada, et näiteks raamatukogu külastab Keravas tunnis kuni 110 inimest. Soome võõrustajate kultuuritöötutvustuses jäi Tiina Tegelmanni sõnul kõlama mõte, et kultuuritraditsioonide hoidmiseks ja järjepidevuse tagamiseks peetakse oluliseks aktiivset huvitegevust ja temaatiliste festivalide korraldamist. Tabivere valla kultuurijuhile avaldas muljet, kuidas kasutatakse Keravas ära hoonet, kus päeval toimuvad ametikooli loengud, õhtul aga kultuuritöö. “Teenindav personal koosnes õhtupoolikul majas ühest inimesest, kes oli nii valgus- kui helitehnik ja tegi ära ka korraldusliku töö,” rääkis Tabivere valla kultuurijuht.

Tutvumisõhtul räägiti võõrustajatele, millisest Eesti piirkonnast keegi tuleb ja millega täpselt tegeleb. Nii said õppesõidul osalenud ka omavahel paremini tuttavaks ja leidsid võimalusi, kuidas edaspidi oma kodumaalgi kultuurikontakte tihendada. Kolmandal päeval võeti Eesti kultuuritöötajaid vastu Tuglase Seltsis.

“Kultuuritöötajad said kolme päeva jooksul pildi lahetaguse naabermaa kultuuritööst. Samas saime ka selgust enese suhtes ? et oleme tublid ning kõnnime õiget ja vajalikku rada. Mulle isiklikult avaldas muljet ja jäi silma-kõrva see, kui oluliseks peetakse Soomes laste kunstikasvatust ja kui palju selleks nii aega kui raha kulutatakse,” rääkis Tiina Tegelmann.

Jõgeva maakonnast osalesid kultuuritöötajate õppereisil ka Palamuse rahvamaja juhataja Valdi Reinas ning sama valla haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Sirje Kiis.

KAIE NÕLVAK

blog comments powered by Disqus