Kultuuritöötajad lähevad õppereisile

Tänasest kuni neljapäevani 9.-11. septembrini viibivad Jõgevamaa kultuuritöötajad õppereisil Võrumaal. Jõgeva maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialisti Tiina Tegelmanni sõnul on maakonna kultuuritöötajate õppereiside näol tegemist järjepideva traditsiooniga, mille algatajaks oli juba palju aastaid tagasi praegune Oskar Lutsu Palamuse kihelkonnakoolimuuseumi direktor Arne Tegelmann.

Tiina Tegelmanni sõnul on õppereisi eesmärgiks ideede ammutamine, enda mõttemaailma ja vaimsuse avardamine. Igal aastal korraldatakse õppereis erinevasse maakonda. Võrumaal külastatavad objektid määrati kindlaks koostöös Võru maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna nõuniku Kersti Kattaiga.

Kaasati kolmanda sektori ettevõtted

Esmalt saatis Tiina Tegelmann oma Võrumaa kolleegile Kersti Kattaile omapoolsed soovid ja palved, millele järgnes elav arutelu ning seejärel lõpliku õppereisi kava koostamine. Tiina Tegelmanni sõnul jäid õppereisi kavva sellised objektid ja kohtumised erinevate inimeste ning organisatsioonidega, mis on kultuuri korralduslikus mõttes maakonna tasandil olulised. Väga suure hulga külastatavate paikade ja kohtumiste näol erinevate kultuuriinimestega kõrval saadakse Võrumaal kokku ka Rõuge tuletõrjedepoo vabatahtlike pritsumeestega.

Tiina Tegelmanni sõnul oli õppereisi kava koostamisel väga oluliseks märksõnaks kaasata sellesse ka kolmas sektor. Paljude külastatavate objektide hulka ning ning kohtumiste rivvi mahuvad Võro instituudi ja Võrumaa kultuurikoja külastamine, Teppo lõõtsamuuseumi külastus, kus kohtutakse kuulsa lõõtsameistri August Teppo lapselapselapse Priidu Teppoga.

Minnakse vaatama ka Eesti Ema monumenti. Reisil tutvutakse ka Rõuge Maarja kirikuga, samuti Rõuge koolihoone ja Vabadussõja ausambaga. Käiakse uudistamas ka Võrumaal asuvat mootorratta muuseumi, Obinitsa muuseumitare jpt. teisi kohti ning saadakse kokku väga erinevate Võrumaa kultuuriinimestega.

Reisil osaleb 17 inimest

Seekordsel õppereisil osalevad Mustvee linna, Kasepää valla, Põltsamaa valla, Jõgeva linna, Palamuse valla, Põltsamaa linna, Pajusi valla ja Pala valla kultuuritöötajad. Kokku osaleb õppereisil 17 kultuuriinimest. Väga sageli on maakonna kultuuritöötajate õppereisidel osalenud Lustivere aktiivne kultuurijuht Vello Pelisaar. Seltskonda kuulub nii kultuurikeskuse kui ka rahvamaja juhte, samuti ringijuhte ning üks omavalitsuse spetsialist. Õppereisile sõitsid kaasa need kultuuritöötajad, kelle töö ning tegemised seda võimaldasid.

Tegelikult on kultuuriinimesed reisist väga pikalt ette teadlikud ja seetõttu saavad selleks reisiks oma aega planeerida. Et tegemist on kolmepäevase õppereisiga, siis mõlemaks ööks on planeeritud ööbimine Võru lähistel asuvasse Rogosi mõisa. Õppereisi rahastavad omavalitsused ning Rahvakultuurikeskus, kuhu esitati vastav taotlus.

Tiina Tegelmann usub, et kolme päeva pikkune õppereis saab olema hästi vahva, kohtumiste rohke, põnevaid ideid pakkuv ning väga väärtuspõhine. Vahetult pärast Võrumaa külastamist valivad Jõgevamaa kultuurijuhid välja selle maakonna, kuhu Jõgevamaa kultuurirahvas aasta pärast õppereisile läheb. 

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus