Kultuuripreemiatele on üle poolesaja kandidaadi

Kultuuripreemia kandidaatidest 24 on esitatud elutööpreemiale ja 27 aastapreemiale. Aastapreemia kandidaatide seas on nii üksikisikuid kui kollektiive. 300.000 krooni suurune elutööpreemia antakse laureaadile pikaajalise väljapaistva loomingulise tegevuse eest ning 150.000 krooni suurune aastapreemia möödunud aastal avalikkuseni jõudnud väljapaistvate tööde eest. Riikliku kultuuripreemia komisjon annab välja kaks elutööpreemiat ja viis aastapreemiat. Kultuuripreemia kandidaatide esitamise õigus oli loomeliitudel ja teistel juriidilistel isikutel, kelle põhikirjas on sätestatud kultuuri- ja haridustegevus, samuti preemia senistel laureaatidel ning kohalikel omavalitsustel. Preemiad antakse üle vabariigi aastapäeval, 24. veebruaril. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus