Kultuuriministeerium ootab mõisakoolidelt taastamisprojektide taotlusi

Mõisakoolid saavad taotleda toetust mõisakompleksi kuuluvate hoonete remont-restaureerimistöödeks, muinsuskaitseliste uuringute läbiviimiseks, muinsuskaitse eritingimuste koostamiseks, projekteerimistöödeks ning projekti ehitustehniliseks ekspertiisiks.

Samuti saab esitada taotluse koolituste korraldamiseks muinsuskaitseliste uuringute ja järelevalve teostajatele ning mõisakoolide omanikele, ajaloolise originaalmööbli, klaverite ja sisustuselementide restaureerimiseks ning õpilastele või laiemale avalikkusele suunatud arendustegevusteks, mis väärtustavad seda ajaloolist mõisahoonet, kus tegutseb haridusasutus või laste hoolekandeasutus.

Konkursile saavad taotluse esitada kõik, kes haldavad mõisahoonetes asuvaid haridusasutusi või laste hoolekandeasutusi või viivad ellu nimetatud asutustele suunatud arendustegevusi.

Riigi haridusasutuste ja laste hoolekandeasutuste puhul ei nõuta omafinantseeringut, kohalike omavalitsuste puhul peab olema omafinantseering 15 protsenti ning teiste taotlejate puhul 50 protsenti projekti kogumaksumusest.

Arendustegevuste puhul on olenemata taotleja omandivormist nõutav 50-protsendiline omafinantseering projekti kogumaksumusest. Mõisakoolides muinsuskaitseliste uuringute teostajate, koolituse ja muude väljaõppe projektide puhul ei ole omafinantseering nõutav.

Kultuuriministeerium eraldab mõisakoolide korrastamiseks 6,8 miljonit krooni, taotlused tuleb esitada ministeeriumile 3. märtsiks.

Marju Reismaa

blog comments powered by Disqus