Kultuurikoda asub kultuurielu edendama

Palamusel peetud Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekul tutvustati linnapeadele ja vallavanematele mittetulundusühingu Jõgevamaa Kultuurikoda tegevust. Koda ootab oma liikmeks organisatsioone ja eraisikuid, kes huvituvad piirkonna kultuurielu arendamisest.


Mittetulundusühingu Jõgevamaa Kultuurikoda juhatuse esimees, Jõgeva kultuurikeskuse juhataja Ainar Ojasaar märkis, et põhikirja järgi on kultuurikoja eesmärgiks kultuurielu väärtustamine, traditsioonide hoidmine ja arendamine, soodsate eelduste loomine kultuurielu edendamiseks.

Praegu on ühendusel kuus liiget

“Praegu on mittetulundusühingus (MTÜ) Jõgevamaa Kultuurikoda kuus liiget. Ühendusega võivad liituda kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes soovivad panustada Jõgevamaa kultuuriellu. Kindlasti ootame uus liikmeid. Liikmemaksu pole me praegu kehtestanud, mis ei tähenda aga, et seda ei võiks teha, kui kujuneb vajadus,” ütles Ojasaar.

“MTÜ Jõgevamaa Kultuurikoda koostab erinevaid projekte, mille kaudu taotletakse kultuurielu korraldamiseks raha,” selgitas ühenduse eestvedaja.

“Esimene sündmus, mida Jõgevamaa Kultuurikoda korraldas, oli kooliteatrite festival. Suurimaks praegu teostatavaks projektiks on rahvakultuuripäev Kasepää laululaval 3. juunil, mille korraldamisel on väga heaks koostööpartneriks Jõgevamaa Omavalitsuste Liit. Kavandame omavalitsusliiduga ka edaspidi tõhusat koostööd Jõgevamaa kultuuri heaks,” lisas ta.

Vajalik stabiilne rahaline toetus

Kogemused kultuuritöö korraldamisel mittetulundusühingute kaudu on olemas ka Tartumaal. “Üheteistkümne aasta vältel, mil olen ametis olnud, on meie maakonnas loodud muusikaõpetajate ja koorijuhtide ühendus ja Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liit. Nende ühingutega liitumine on vabatahtlik. Inimesed panustavad sellistesse ühendustesse väljaspool oma põhitööd.

Muusikaõpetajate ja koorijuhtide ühenduse eestvedamisel on maakonnas loodud poistekoore, korraldatud laulupäevi. Ühendus on täitnud maakonnas ka muusikaõpetajate ainesektsiooni rolli, mida rahastab haridus- ja teadusministeerium,” ütles usutluses Vooremaale Tartumaa rahvakultuurispetsialist Astrid Hallik.

“Seoses mittetulundusühingutega võib aga tekkida oht, et stabiilse toetuse puudumisel kipuvad väsima inimesed, kes tegutsevad nendes organisatsioonides oma põhitöö kõrvalt. Ma arvan, et igal sellisel organisatsioonil peab olema teatud baasrahastus. Sellisel juhul on ka paremad eeldused oodata head kvaliteeti,” lisas ta.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus