Kultuuriasutused viiakse ühtse juhtimise alla

Põltsamaa vallavolikogu istungil arutati valla kultuuriasutuste viimist ühtse juhtimise alla ning Pajusi rahvamaja Põltsamaa kultuurikeskusega liitmist. Põltsamaa vallavolikogu liikmed toetasid esitatud ettepanekut.


Põltsamaa vallavalitsuse kultuuri- ja haridusosakonna juhataja Silja Peters lausus, et kultuurivaldkonnas viidi ühinenud vallas esmalt ühtse juhtimise alla raamatukogud. Järgmise sammuna asuti rahvamajasid ühtse juhtimise alla koondama, kus Põltsamaa kultuurikeskusega liideti Puurmani rahvamaja.

„Selle eesmärgiks on juhtimise tõhustamine, osaline kulude kokkuhoid ja ressursside paindlikum jaotamine,” märkis Peters. Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja tegi ettepaneku lõpetada Pajusi rahvamaja tegevus iseseisva asutusena 31. märtsist ning liita Pajusi rahvamaja 1. aprillist Põltsamaa kultuurikeskusega. Kõik Pajusi rahvamaja töötajad jääksid ametisse ja jätkaksid tegevust nii nagu ennegi. Ainult juhtimine läheks üle Põltsamaa kultuurikeskusele.

Eelnõus on öeldud, et praeguse haldamise juures on probleemiks valla kultuuriasutuste töö killustatus, ebaökonoomsus ja ebaühtlus teenuse pakkumisel.

Põltsamaa vallavolikogu liige Reet Alev palus seletuskirja lisatud lause täpsemalt lahti seletada. Samuti soovis ta teada, kas Põltsamaa kultuurikeskuses jaotatakse ülesanded ringi, sest ühe asutuse liitmisega suureneb märgatavalt kultuurikeskuse juhataja töökoormus.

Silja Peters lausus, et praegu ei ole plaanis Põltsamaa kultuurikeskuse töötajate tööülesandeid ümber jagada. Peters usub, et Põltsamaa kultuurikeskus saab valla keskse kultuuriasutusena juhtimisega hakkama. Osakonnajuhataja sõnul on kultuuriasutused killustatud selles mõttes, et liitusid ühtseks vallaks väga erinevaid tegevusmudeleid kasutanud asutustena, mistõttu ühtse juhtimise alla viimine on vajalik.

Lembit Paal küsis, millist funktsiooni hakkab peale rahvamajade viimist ühtse juhtimise alla täitma Pajusi rahvamaja senine juhataja. Silja Petersi sõnul jätkab senine juhataja Pajusi rahvamaja tegevuse korraldamist nagu varemgi ehk täidab rahvamaja tegevuse konkreetse sisuga. Senine Pajusi rahvamaja juhataja saab edaspidi hakata tegelema täies mahus sisulise kultuuritöö korraldamisega.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus