Külmalaineks tuleb valmis olla

Sel ajal tõuseb maakonnas ilmselt olulisel määral energiatarbimine, samuti on oht, et lumest raskeks muutunud puud tugeva tuulega liinidele kukuvad.

OÜ Jaotusvõrk paneb inimestele südamele, et temperatuuri langedes ei kasutataks kütmiseks nõuetele mittevastavaid seadmeid. Selle tagajärjeks võib olla kaitsesüsteemide väljalülitumine ning voolukatkestused.

Kõikidest voolukatkestustest tuleb teada anda lühinumbril 1343.

Samuti palutakse kõigil olla valmis saabuvaks külmalaineks ning laadida täis mobiiltelefonide akud.

 AIVAR KOKK,
Jõgeva maavanem

blog comments powered by Disqus