Külm kiusab ka siseruumides töötajaid

Taliharjapäeval jõudsid Eestisse arvestatavad miinuskraadid ja tööinspektsioonile hakkas laekuma kaebusi selle kohta, et tööruumid on külmad.


Kuigi öösiti näitab kraadiklaas 15 ja enamgi külmakraadi, ei pea nii mõnedki tööandjad nädalavahetustel ruumide kütmist otstarbekaks. Tööruumides on sooja sageli vaid 11-13 kraadi. Sellises temperatuuris töötajad külmetavad ning tulevikus võib kutsehaigestumise üheks põhjuseks olla ka niiskes ja külmas ruumis töötamine.

i

Töökoha temperatuur peab olema tööülesannete täitmiseks sobiv

Probleemi tekkimisel tuleb töötajal esmalt pöörduda tööandja poole, kes peab vajalikud abinõud tarvitusele võtma. Tööandja kohustus on kujundada ja sisustada töökoht selliselt, et on võimalik vältida tervisekahjustusi ja säilitada töötaja töövõime ning heaolu. Töökoha temperatuur peab olema tööülesande täitmiseks sobiv.

Töid, mida tehakse istudes või seistes või mis on seotud käimisega, millega kaasneb mõningane füüsiline pingutus, loetakse kergeks füüsiliseks tööks. Selliste tööülesannete täitmise ajal peaks ruumi temperatuur  olema vähemalt 18 kraadi.

Keskmise raskusega füüsiline töö on seotud käimisega ja kuni kiloste esemete teisaldamisega. Siin on lubatud temperatuuri alammäär 16 kraadi. Tööde puhul, mida tehakse aga seistes, on seotud käimisega ja kuni 10-kiloste toodete või esemete teisaldamisega, on lubatud alampiiriks 15 kraadi.

Külmakaitseriietus ja tihedamalt vaheaegu

Rasket tööd iseloomustab pidev liikumine ja üle 10-kiloste toodete või esemete teisaldamine või kandmine. Nende tööde puhul peab tööruumis olema sooja vähemalt 13 kraadi, kuid optimaalne temperatuur on siiski 15 kuni 18 kraadi.

Kui tööruumi temperatuur peab olema tehnoloogiast tulenevalt madalam, siis ei tohi töötajad viibida ekstreemse temperatuuriga ruumis pikemat aega. Selleks tuleb tööandjal anda töötajatele külmakaitseriietus ning võimaldada neil pidada töös tihedamalt vaheaegu., mis arvestatakse tööaja sisse.

Samuti peavad töökohtade läheduses olema soojad puhkeruumid või -alad, kus töötajatele oleks tagatud ka kuuma joogi valmistamise ja joomise võimalus.

Kui siiski on ruumid töö tegemiseks liiga külmad, lubab töötervishoiu ja tööohutuse seadus töötajal keelduda sellise töö tegemisest, mis seab ohtu tema või teiste isikute tervise või ei võimalda täita keskkonnaohutuse nõudeid. Töötaja peab tööst keeldumisest teatama viivitamata tööandjale või tema esindajale ja töökeskkonna volinikule.

i

VALENTINA  SOONE,  Tööinspektsiooni Lõuna inspektsiooni tööinspektor

blog comments powered by Disqus