Külaturism tõi positiivset tagasisidet

Kõikidele välja pakutud marsruutidele pole veel külastajad jõudnud. Aga et asjaga on algust tehtud, siis on, kust edasi minna. Mõndagi rõõmustavat on kõnelda neil, kes olid seotud Tabivere valda puudutava külaturismi marsruudiga “Muistsete kihelkondade – Maarja-Magdaleena ja Äksi külaradadel”. Võtmeisik oli neis ettevõtmistes Tiia Pärtelpoeg, kes on ühtlasi MTÜ Maarja-Magdaleena Maarahva Selts eestvedaja. Esimesele hooajale tagasi vaadates võib kõnelda positiivsetest tulemustest nii otseses kui ka kaudses mõttes. Rahaline kasu polnud küll suur, aga nii palju ikka, et annab võimaluse omaosaluseks käsilolevates projektides. Kogemusi ja uusi sõpru-tuttavaid tõid aga külastused kaasa päris palju. Samuti mõtteid, kuidas ja mida edaspidi paremini teha.

Põhjalik ettevalmistus

Eesti Külaliikumise Kodukant projekt “Külaturism, üks võimalusi kogukonna arenguks” sai rahastuse Euroopa Liidu Phare CBC 2002 programmist. Partneriteks olid MTÜ Eesti Maaturism ja Soome Külaliikumine (SYTY). Projekti jooksul korraldati mitmeid seminare ning põhjalikke koolitusi külaturismi arendajatele ja inimestele kogukonnast. Igas maakonnas viidi läbi ka vastavasisulisi infopäevi. Koolituste raames vahetati vastastikku kogemusi lätlaste, leedulaste ja soomlastega. Projekti käigus välja töötatud uueks turismitooteks nimetatud külaturism oli ellu kutsutud ühendamaks omavahel ajaloo- ja kultuuripärandit ning looduskeskkonda. Eesmärgiks seati eelkõige külaelu tutvustamist Eestimaa külades: elukeskkonda, külakogukonna ühiseid tegemisi, külakultuuri ja huviväärtusi, kohalikul ressursil rajanevaid väikeettevõtjate tooteid ja teenuseid.

Maakondade külaturismi marsruudid pandi kokku projekti jooksul koostatud kogumikku “Külaturism Eestis. Elamus ehedast külaelust”. Kaante vahele koondati kakskümmend kolm külaturismi piirkonda, kus oldi valmis külalisi vastu võtma.

Valgamaalt, Soomest, Ida-Virumaalt

Marsruut muistsete kihelkondade Maarja-Magdaleena ja Äksi külaradadel kandis mõtet pakkuda külale omast elamust. See haaras ümbruskonnas Maarja-Magdaleena, Otslava, Vahi, Kassema ja Kõrenduse, Kaiavere küla, lisaks Tabivere Vallamuuseumi ja Vaba Aja Keskuse, Elistvere loomapargi, Äksi motelli jne külastust. Matk külaradadel “Igal kivil oma lugu”, mille käigus on võimalus tutvust teha erinevatel aegadel küladesse püstitatud mälestuskividega ning kuulda nendega seotud lugusid, on mõeldud tegelikult aastaringsena. Juunist septembrini pakutakse aga ühe võimalusena hingekosutust ja tasakaalustamist Ilme Roosmäele kuuluvas Kurepesa talus Maarja-Magdaleena küla keskel. Viimases saab teada looduse tervendavast mõjust, ravimtaimedest, kosuda püramiidi all, puhata vaikuse toas, koondada mõtteid kiviringil jne.

Esimene külastusgrupp koosnes läinud suvel Valgamaa Kodukandi Ühenduse liikmetest. Külalistele pakkus eriti huvi just Kurepesa talu, Põra talu küüliku- ja kitsekasvatus ja Otslava külakoda. Külla äsja rajatud Päikese parki istutati oma puu. Huvituti väga ka siinse ühisettevõtmiste korraldamisest. Hargla külaselts tuli nii turismireisile kui ka õppe eesmärgil, et tutvuda võimalustega, kuidas külaturismiga piirkonda raha juurde saada ja leida siit jõudu edasiminekuks. “Õppereisi võib kordaläinuks ja oma eesmärgi täitnuks lugeda, sest see andis külaelanikele juurde inspiratsiooni ja ideid külade arendamiseks, samuti teotahet ja optimismi või vähemalt kaasalöömissoovi,” leidis valgamaalaste liider Monika Rogenbaum. Külastajaid käis siinsetel radadel ka Ida-Virumaalt ja Soomest.

Kogemusi ja otsest kasu

“Meie oleme rahul,” tunnistas Tiia Pärtelpoeg möödunud suve külaturismi silmas pidades. Kui otsesest kasust kõnelda, siis teeniti niipalju, et oli võimalik lisada omaosalus projektile, mille käigus valmib Maarjasse veel sellel aastal infotuba. “Kust mujalt ikka küla arendamiseks raha loota on kui vallalt ja otsida ise pisut teenida. Selles külaturismi üks mõte ju ongi,” leidis ta. “Me ju alles õieti õpime, kuidas kõike praktikasse rakendada. Saime kogemusi sellekski, mida ja kuidas edaspidi paremini teha ning päris palju kasulikke mõtteid ning ideid ka külalistelt.”

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus