Külaskäik sõprade juurde andis positiivseid emotsioone

Palamuse Gümnaasiumi õpilased ja õpetajad käisid Rootsis projekti Noorte tervis heaoluühiskonnas raames. Noored koostasid ankeedid nii eestlastele kui ka rootslastele. Küsimused olid ühesugused. Rootsis vesteldi täiendavalt ka kehalise kasvatuse õpetajatega, kooli arsti, psühholoogi ja teiste tervise eest hoolitsemisega seotud inimestega.

Rootsis pole koolibusse

Kuue kohal oldud päeva jooksul jätkus tegemist kõigile. Päev oli sisuliselt jaotatud kaheks- hommikupoolikul külastati kooli ja pärastlõunal osaleti majutajate poolt organiseeritud tegevustes.

Kõik elasid peredes. Üldjuhul oli igas peres üks inimene, üksikud olid kahekesi. Õhtuti oli raskem omavahel kokku saada, kuna majutajad elasid erinevates valla osades. Hommikuti sõitsid noored kooli liinibussidega. Rootsi bussiliiklus on mugavam ning seetõttu ei ole seal spetsiaalseid koolibusse.

Esimesel päeval tutvustas kooli asedirektor rootsi koolisüsteemi ning tegi külalistele kiire ekskursiooni koolimajas. Esmapilgul meenutab õppeasutus rohkem kaubamaja. Seejärel läksid õpilased koos oma võõrustajatega tundidesse.

Rootsis pole kindlat kellaaega, mil tunnid algavad ja lõpevad ning ka tundide pikkused on varieeruvad. Meie võõrustajateks olid gümnasistid.

Päeva teisel poolel külastasime Surte klaasimuuseumi. Sealtkandist on pärit ka Coca-Cola pudelikuju autor Alexander Samuelson.

Järgmisena külastasime Viikingi aeda, mis valmib täielikult umbes 10 aasta pärast. Me nägime pealiku maja ehitamist. Viimasena külastasime köiemuuseumi. Nägime, kuidas valmib köis ning meie grupi liige Kermo võttis selle mälestuseks koju kaasa.

Õpetajad käivad koos restoranis

Reedel peeti saalibändi turniir, kus võistlesid nii eestlased kui ka rootslased, kokku 26 noort. Need jaotati ära 6 segavõistkonda. Parimaks osutus punaste võistkond, kuhu kuulus kolm eestlast – Urmas ja Marjo Puusepp ning Meelis Mikker.

Samal ajal külastas kooli ka valla ajalehe ajakirjanik Emma Svensdotter, kes vestles Palamuse kooli direktori Urmas Paju, Mariliis Meruski, Liis Haageni ja allakirjutanuga.

Õhtul oli kooli muusikaklassis noorte koosviibimine. Vaadati filme, kuulati muusikat, mängiti. Avatud oli ka kohvik.

Õpetajad kogunesid õhtul restorani Othello, kus neid võõrustasid Ale Gümnaasiumi õpetajad, kellel ongi traditsioon kord kvartalis erinevates restoranides einestamas käia.

Õhtul toimus ka karaokevõistlus laudkondade vahel, mille võitis rahvusvaheline, st eestlastest ja rootslastest koosnev võistkond lauluga ?Waterloo?.

Laupäeval külastasime tänavu jaanuaris avatud maailmakultuuri muuseumi Göteborgis. Seejärel olid kõigil vabad käed linnas ringi liikumiseks. Kes külastas vaatamisväärsusi, kes käis kinos, kes teatris? Ka pühapäeva sisustamine oli võõrustajate õlul.

Esmaspäeval oli projektipäev, mille raames meie noored tutvustasid Eestit, meie kultuuri, ajalugu, koolisüsteemi, noorte elu. Rootslased intervjueerisid meie noori, tehes samuti projektitööd.

Pärastlõunal oli vestlus tervise eest vastutavate töötajatega Ale Gümnaasiumis ning terviseõpetuse programmijuhiga. Rootsiski on probleeme narkootikumidega. Seal viiakse läbi projekti ?Ärka!?. Mõne aja eest oli selleteemaline lastevanemate koosolek, kuhu korraldajate üllatuseks tulid kohale pooled kutsutud emadest-isadest.

Viimasel päeval külastasime Göteborgi arhipelaagis asuvaid Marstrandi ning ?stoli. Esimene neist on suvituspiirkond, kus ka praegu on väga aktiivne elu. ?stol on endine Rootsi suurim ning majanduslikult parim kalandussaar. Nüüdseks on suur kalapüük hääbunud, sest pole kala. Saare ainsat 19 õpilasega kooli ootab ees sulgemine ning sügisest peavad nad hakkama igal hommikul maismaal koolis käima.

Kõik reisil osalenud jäid sellega rahule. Ees on analüüside tegemise aeg ning tulemuste presenteerimine teistele õpetajatele, õpilastele, lapsevanematele. Selleks korraldatakse aprillis konverents.

BIRGIT KASTEPÕLD

blog comments powered by Disqus