Külaseltsidele pakutakse võimalust abistada kaasinimesi

Liikumine Kodukant on algatanud projekti “Külaselts — märka abivajajat”, milles osalemine võimaldab külaseltsidel pakkuda teenust erinevate huvide ja sotsiaalsete vajadustega huvirühmadele. Neljapäeval peetud infopäeval tutvustas  Jõgevamaa külaelu eestvedajatele projekti liikumise Kodukant koolitaja ja kogukonna arengu ekspert-mentor Eha Paas.

Ta märkis, et projekti raames on külaseltsidel võimalus osutada eakatele ja erivajadustega inimestele avahoolduse teenust, sealhulgas võimalusi mitmekülgsemaks suhtlemiseks ja erinevateks huvitavateks tegevusteks. “Samuti on eesmärgiks pakkuda ka lastehoiuteenust ja vajaduse korral ka turvalist elamisvõimalust.” Sihtrühmaks on ka töötud ja madalama sissetulekuga inimesed, kellele üheks väljundiks majandusalaste kogemuste omandamisel oleks ka õpiettevõtete loomine ja nende tegevuse korraldamine. Õpiettevõttes osaleb kokku kuni 60 inimest, kes toote või teenuse väljaarendamise ning valmistamise ja turustamise kaudu omandavad juhtimise, turunduse, suhtlemise, raamatupidamise ja teisigi vajalikke oskusi.

“Kaasame projekti kogu Eestist 60 seltsi, kusjuures eelduseks on seltside tugev side paikkonnas elava kogukonnaga, aktiivne osalemine info- ja õppepäevadel ja valmidus pakkuda sotsiaalteenuseid, mis on vajalikud elamisväärsema elukeskkonna loomisel,” lausus Paas. Tema sõnul selgitavad seltsid välja piirkonna vajadustest lähtuva teenuse.

“Projekt on esitatud Avatud Eesti Fondi (AEF) kriisiprogrammi ning saanud ka heakskiidu hindamiskomisjonilt. Taotlusi hakkab läbi vaatama ka Budapesti Avatud Ühiskonna Instituut

Avahoolduse teenust rahastatakse aga ka programmist Päikeselill. Liikumine Kodukant pakub projekti ellurakendamisega seltsidele mentorlust ja juriidilist abi, mis soodustab nende koostöö tekkimist mitmesuguste teenuste osutamisel,” lisas Paas.

Palamusel asuva MTÜ Tootsi Toa Selts eestvedaja Õnne Vals nimetas projekti „Külaselts — märka abivajajat” teretulnuks ja peab sellega ühinemist igati perspektiivikaks. “Meie kandis oleks mõttekas luua õpiettevõte, kus töötud hakkaksid vajalikke oskusi ja kogemusi saama käsitööga tegelemisel,” märkis ta. Õnne Valsi sõnul võiks projekti raames ka renoveerida või välja ehitada maja, kus hakkaksid elama  hooldust ja abi vajavad eakad, erivajadustega inimesed, aga ka lapsed, kes lühemal või pikemal ajavahemikul vajavad sõbralikumat ja turvalisemalt keskkonda.

“Äsja uuendatud Sadala rahvamaja ringide töös ja üritustel osaleksid meelsasti ka noored pereemad-pereisad. Oleks hea, kui nende lapsed saaksid samal ajal samuti rahvamajas olla ja keegi nendega tegeleks ja mängiks,. Sellegi mure saaks ehk lahenda äsja käivitatud projekti kaudu,” ütles Sadala Külade Seltside juhatuse esimees ja liikumise Kodukant Jõgevamaa koordinaator Pille Tutt.

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus