Külaseltsi juhti võib pidada ka külavanemaks

Põltsamaa vallamajas teoks saanud kohtumisel ütles riigihaldusminister Mihhail Korb, et tal pole veel selge, kas külades peaks külavanema ametikoht eeldama ametlikku statuuti või mitte. Minister tundis huvi, milline on külavanema roll kohapeal ja kuidas toimub tema suhtlus valla juhtidega.

Puurmani vallavanem Margus Möldri lausus, et Puurmani vallas ei ole esile kerkinud tegusaid külavanemaid. Toivo Tõnsoni sõnul võib Põltsamaa vallas pidada külavanemateks pigem külaseltside juhte. Lustivere elanikuna tõdes ta, et Lustivere piirkonnas on küll külavanemad olemas, aga peale lipu heiskamise Vabariigi aastapäeval neil mingit sisulist funktsiooni ei ole. Kui vallaelanike ja juhtide vahel on side ja toimiv dialoog, siis külavanema järele vajadust ei tunta ning seal toimib külaelu, sellega seotud probleemide lahendamine ja ühise kooskäimise korraldamine külaseltsi kaudu. Külaseltside juhid on vahendajad valla juhtide ja külaelanike vahel. Nii toimib külaelu ka mujal Põltsamaa vallas.

Margus Möldri lausus, et Puurmani vallas tegutseb aktiivselt Saduküla piirkond, mille koosseisu kuuluvad külad lähevad üle Jõgeva valla koosseisu. Samas tõdes ta, et Põltsamaa ja Pajusi vallas tegutsevad külaseltsid aktiivselt, mis on suutnud kogukondi tugevalt ühendada. Jaan Aiaots tõstis omakorda esile Kamari, Lustivere ja Pajusi külaseltsi.

Pajusi vallavanem Reet Alev lausus, et laua taga on ka Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots, kes muretseb selle üle, et linnapea funktsioon jääb ühinemise järel lohakile. Pajusi vallavanema sõnul ütles ta selle mõtte välja küll pisut naljatades, aga kindlasti tahab nii mõnigi Põltsamaa linna elanik teada, kes on see tegelane, kelle poole ta pärast piirkonna omavalitsuste ühinemist saaks pöörduda. Siis ei ole enam ju linnapead, vaid ametisse jääb ainult vallavanem. Põltsamaa piirkonna omavalitsuste ühinemise koordiaator Reet Maks lausus, et võimalik on välja töötada linnapea statuut ning määratleda ära linnapea roll ühinenud omavalitsuse koosseisus.

Mihhail Korb tunnustas Põltsamaa piirkonna omavalitsuste ühinemisega seoses kõiki sellega tegelevaid inimesi ja kogu piirkonna rahvast selle eest, et nad on suutnud selles protsessis ilma suuremate probleemide ja vaidlusteta edasi liikuda.

Minister oli teadlik sellest, et Põltsamaa piirkonnas alustas ühinemisläbirääkimisi üheksa omavalitsust, millest jäi lõpuks laua taha neli. Selle tulemusena jäi natuke puudu 11 000 elaniku täitumise piirist, mis oleks kaasa toonud riigi poolt makstava boonussumma. Minister kinnitas, et kahjuks on seaduses kriteeriumid paigas ja neid muuta ei saa, ehkki tõdes, et selline boonus oleks aidanud kaasa ühineva valla kiiremale arengule.

Neljast liituvast omavalitsusest moodustub ühe linna, kahe aleviku ja umbes 60 külaga ühisomavalitsus.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus