Külaselts rajab spordituba

Kaarepere külaselts on saanud vallavalitsuselt tasuta rendile rahvamaja ühe tiiva ning selles asuvad ruumid projektirahaga enam-vähem korda teinud. Ruume jagab külaselts sõbralikult noortekeskusega.

“Meil oli oma majatiiba korda tegema hakates hea stardipositsioon, sest rahvamaja üldremondi käigus oli vallavalitsus lasknud vahetada kogu maja katuse ja kõik aknad ning tuua tervesse majja sisse keskkütte. Nii ei pidanud me nende suurt raha nõudvate asjadega enam ise tegelema,” ütles Kaarepere külaseltsi juhatuse liige Helgi Kaeval.

Raha oma majatiiba veevärgi ja kanalisatsiooni rajamiseks, elektrisüsteemi uuendamiseks ning suure seltsitoa, tualeti, duširuumi ja köögi väljaehitamiseks on külaselts taotlenud Hasartmängumaksu Nõukogult ning Kohaliku Omaalgatuse Programmist. Remondieelse lammutustöö tegid aga ära külaseltsi liikmed ise.

Sisustatud on suur seltsituba enamasti annetusena saadud mööbliga. Ka infotehnoloogilisi vahendeid on saadud siit ja sealt. Hiljuti annetas Palamuse kihelkonnakoolimuuseum külaseltsile näiteks pruugitud arvuti. Vallavalitsus on omalt poolt aidanud tegevustoetust andes katta projektide omaosaluse. Ühe suurema investeeringuprojektigi aitasid külaseltsil koostada vallavalitsuse spetsialistid.

Külaselts ja noortekeskus on üht suurt tuba senini sõbralikult jagada suutnud. Ehkki noored saavad ka rahvamaja suures saalis lauatennist mängida, veedavad nad siiski natuke liiga palju aega arvuti taga. Selleks, et neid sealt sagedamini ära meelitada, otsustas külaselts lasta ehitada kunagise pilliruumi ja kolikambri ümber sporditoaks. Sellelegi projektile saadi toetust KOPist. Tööd on ASil Cobra Grupp praegu pooleli. Kui spordituba oktoobris valmib, on kogu majatiib korras. Pruugitud trenazhöörid, millega tuba sisustada, on seltsil olemas tänu oma heale “haldjale” Soomes — Riittale, kes on toonud kaareperelastele ka riideabi.

Kaarepere külaseltsi olulisemate ettevõtmiste hulka kuuluvad veel iga-aastase külapäeva korraldamine ning Palamuse valla seltside omavaheliste kokkusaamiste algatamine. Tulevikus on külaseltsil plaanis rajada valla lasteaia Kaarepere rühma maja juurde mänguväljak, mida saaksid kasutada kogu küla lapsed.

i

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus