Külaselts aitab Vaimastvere rahval võõrkeeli õppida

Vaimastvere külaselts viis möödunud suvel kohalike elanike seas läbi veebiküsitluse, et teada saada, millistest kursustest soovivad külaelanikud osa võtta. Enim oli inimestel huvi võõrkeelte õppimise vastu ning nüüdsest viiakse Vaimastvere koolis kord nädalas läbi soome ja inglise keele kursusi.

Inglise keele kursused on nüüdseks väldanud juba kolm kuud ning paralleelselt õpetatakse algajaid ja edasijõudnuid. Seda keelt õpetab Vaimastvere kooli inglise keele õpetaja Maiu Kaarjärv ning kokku saadakse kord nädalas esmaspäeviti. Praegu on algajate grupis viis ja edasijõudnute grupis kolm õppurit. Õpetaja sõnul on kursuslased peamiselt viiekümnendates eluaastates ja seetõttu tuleb enim vaeva näha  õige hääldusega.  

Samas kinnitas õpetaja, et ta naudib neid kursusi, sest hea on õpetada inimesi, kes ise õppida soovivad. “Oleme koos käinud oktoobrist alates ning kursused kestavad maini. Selle ajaga ei saa loomulikult keelt ladusalt selgeks, kuid eesmärk ongi kätte saada hädavajalik sõnavara, millega näiteks välisreisil hakkama saada,” rääkis inglise keele õpetaja, kiites oma õpilasi, kes ka ise hoolsalt keelt praktiseerivad kas või televiisorist ingliskeelseid filme vaadates. 

Huvi soome keele vastu on väga suur

Sel esmaspäeval oli Vaimastvere koolis ka esimene soome keele kursuslaste kokkusaamine. Huvilisi oli kohale tulnud üle kümne. Suurema huvi üheks põhjuseks on see, et paljud nooremad inimesed on juba inglise keele oskajad, kuid soome keelt pole veel olnud võimalik õppida.

Teine põhjus on seotud ühiskonnas toimuvaga. Olukord on Eestis ja just eriti Jõgevamaal paraku niikaugel, et igaüks teab kedagi, kes töötab olude sunnil Soomes. Seni pole küll keegi kursustele tulnutest  kindlasõnaliselt väitnud, et just Soome tööle mineku eesmärgil keelt õppida tahab, pigem soovitakse lihtsalt teadmisi täiendada ja võõrkeelteoskus tuleb alati kasuks.

Küsimusele, kas soome keele kursuste korraldamisega ei teki hirmu, et külaelanikud kodumaa tolmu jalgelt pühivad ja Soome minna soovivad, vastas külaseltsi juhatuse liige Ehtel Valk: “Eks soome keele vastu tuntaksegi huvi seetõttu, et paljud pereliikmed ja tuttavad töötavad Soomes. Samas arvan, et  kui need, kes praegu soome keele kursusega liitusid, tahaksid Soome minna, siis oleksid nad juba ammu läinud. Võib-olla mõni läheb ka, aga küll nad tagasi tulevad.” 

Kursused pole mõeldud ainult kohalikele

Soome keelt õpetab Vaimastveres Jõgeva ühisgümnaasiumi soome keele õpetaja Margit Alliksaar. Tema plaanib esialgu läbi viia kolmkümmend õppetundi viieteistkümne nädala jooksul. Selle tundide arvuga peaks selgeks saama elementaarse sõnavara ja ka lihtsamad dialoogid. Mis puutub edasisse koolitamisse, siis kinnitas õpetaja, et kui huvilisi leidub, jätkab ta tundide andmist ka edaspidi. 

Kuigi inglise keelt on Vaimastveres õpetatud juba kolm kuud, võivad praegugi huvilised kursustega liituda. Teretulnud on ka soome keele huvilised. Mõlemad kursused vältavad esmaspäeviti poolteist tundi ning inglise keele tund maksab neli eurot ja soome keele tund kaks eurot. Keeltekursuste organisaator Ehtel Valk kinnitas, et kursused pole mõeldud vaid Vaimastvere elanikele ning õppima võib tulla ka kaugemalt. Infot keeltekursuste kohta saab Vaimastvere külaseltsi Waks Facebook’i lehelt.

i

EILI ARULA

blog comments powered by Disqus