Külalisi Ungarist üllatas Pala valla areng

Eelmisel nädalal Pala valda külastanud Ungaris asuva Senyö valla delegatsioon oli üllatunud mitmete eluvaldkondade edukast käekäigust Eestimaa sõpruspiirkonnas.

Külaskäigul Pala valda tutvusid Senyö valla esindajad Anna Haava nimelise Pala Kooli, lasteaia, kultuurimaja ning raamatukoguga. Ettevõtetest käidi osaühingus Haberek, milles kuulati huviga omaniku ja juhataja Gunnar Mõru selgitusi tünnisaunade meisterdamisest. Jalutuskäigul Peipsi rannikul pidasid ungarlased Peipsi järve algul mereks. Naabervallas Alatskivil külastati sihtasutust Peipsiveere Hooldusravikeskus, mille üheks osanikuks on Pala vald.

“Meid üllatas, et Eestis on areng sedavõrd kiiresti  kulgenud. Kui meil oleksid sedavõrd heatasemelised haridus- ja kultuuriasutused kui Pala vallas, kuuluksime arvatavasti Ungari kümne edukama omavalitsuse hulka,” ütles ligi 1500 elanikuga Senyö vallavanem Zoltan Pehely. “Eestlased väärivad tunnustust ka seetõttu, et oskasid ja jõudsid mitmed nüüdisajastamistööd ära teha soodsates majandusoludes. Ka meil on mitmeid plaane piirkonna edendamiseks, kuid majandusraskuste tõttu võib nende teostumine edasi lükkuda,” tõdes Pehely.

Ta märkis, et kahe valla  koostöö- ja sõprussuhted said 2008. aasta kevadel alguse tänu Pala vallavanemale Jozsef Weinrauchile, kes on Ungarist pärit, oskab ungari keelt ning on kaasa aidanud ka ungari kultuuri tutvustamisele Eestis.  

 Pala ja Senyö valla esindajate kohtumisel selgus, et mõlemates paikades on kujunenud traditsiooniks külapäevade korraldamine.

Reedel külaliste auks korraldatud lahkumisõhtul esinesid Pala segarahvatantsurühm ja tantsutrupp Roosiaed.

“Meie koostöösuhete üheks eesmärgiks ongi kultuurikollektiivide külaskäigud sõprusvaldadesse. Näiteks tean, et Senyös on väga tubli noorte tantsurühm,  keda Pala valda kindlasti külla ootame,” rääkis vallavanem Jozsef Weinrauch.

iii

JAAN  LUKAS

blog comments powered by Disqus