Külalised Rumeeniast, Austriast, Inglismaalt ja Norrast Saduküla koolis

Saduküla kool oli omal ajal Jõgevamaal esimene, kus haarati võimalusest rahvusvaheliseks koostööks Comenius-projekti raames. Tookord osaleti kolm aastat kestnud nukuprojektis koos partnerkoolidega kolmest riigist. Et kooliellu vaheldust tuua ja uusi kogemusi saada, otsustati pärast aastast vaheaega järjekordse projektiga alustada. Seekordne kannab nime “Väike, aga tubli” ja on viie riigi koolide ühine kooliarenduslik projekt.

Esimest korda Eestis

Nagu nimest järeldada võib, seob see projekt omavahel väiksema õpilaste arvuga koole erinevates riikides. “Vahepealne aasta kulus uue projekti ettevalmistamiseks. Valisime endale uued partnerid. Praegu on käsil esimene aasta, selline üldine ja rohkem tutvumiseks. Novembrikuus olime kõikide partnerkoolide esindajatega Austrias, nüüd saime kokku meil,” selgitas projekti Saduküla kooli poolne koordinaator Tiiu Kirsimäe. Viie kooli vahelise projekti üldkoordinaator on aga Mary Francis Inglismaalt koolist nimega Pauntley Church of England Primary School. Norrast on partnerkool Kjonas Skole, Rumeeniast Scola cu clasele I ? VIII Dichiseneni ning Austriast Volksschule Tiffen.

Esindajad kõikidest nendest koolidest viibisidki möödunud nädalal Sadukülas. Kokku oli neljalt maalt külalisi üksteist ja keegi neist polnud Eestis varem käinud. Seepärast tutvustasid siinsed vastuvõtjad neile ka Tallinna, Tartut ja mõningaid Jõgevamaa kaunimaid paiku. Saduküla koolimajas aga tegid külalistele ringkäigu ning kõnelesid kooli ajaloost kaks noort giidi neljandast klassist ? Laura Saarmann ja Gedi Aunpuu. “Said päris hästi hakkama,” kinnitas Tiiu Kirsimäe, kes on ühtlasi tüdrukute inglise keele õpetaja.

Üheskoos vanal eesti tantsupeol

Kooliellu tõid külalised üsna palju elevust ja loodetavasti jäid neilegi Eestimaal veedetud päevadest meeldivad muljed. Mitmetes ettevõtmistes lõi kaasa kogu koolipere. Üheks meeldejäävamaks kujunes kahtlemata kolmapäevane rahvuslik õhtu koolimajas, millest oli osa saama tulnud ka aktiivsemaid lapsevanemaid ja külaelanikke. Õhtut aitasid sisustada Jõgeva kultuurikeskuse tantsijad eesotsas Airi Rütteriga, kelle juhatusel peeti maha üks vana eesti tantsupidu. Oma tantse tantsisid ka Saduküla kooli lapsed. Õpetajad olid selleks puhuks kokku pannud lausa oma tantsurühma. Talv läbi Elle Karu ja Eha Niglase abiga harjutamist oli läinud asja ette. Huvitav oli nii publikul kui tantsijatel endil. Erilise vastuvõtu osaliseks said aga kooli meespere esindajad Raivo Põldaru ja Ülo Raadik, kes koos väikeste poistega “Härjatantsu” ette kandsid.

Päev varem lauldi üksteisele iga maa laule Voore külalistemajas. Partnerkoolide esindajad viibisid ka Saduküla kooli tundides, käisid Puurmani Gümnaasiumis ning Puurmani vallavanema vastuvõtul. Neljapäeva õhtupoolikul aga korraldati külalistele matk Endla rabas.

Koolis oli neljapäev kuulutatud keelepäevaks. Pärast esimest koolitundi kogunesid kõik suured ja väikesed saali, kus kõigepealt jälgiti Saduküla kooli laste inglise- ja venekeelseid kavasid. Seejärel õpetasid iga maa esindajad oma mänge ja tantse. Saduküla kooli lastele andsid tunde külaliskoolide õpetajad.

Häid ideid ja kogemusi

Enesestki mõista olid tähtsal kohal partnerkoolide esindajate omavahelised koosolekud, mille käigus pandi paika edaspidise tegevuse kavad ja hinnati mööduvat tööaastat.

“Et tegu on kooliarendusliku projektiga, on eesmärk saada üksteiselt eelkõige häid ideid ja kogemusi. Vaatame, mida kelleltki õppida. Et kõik on väikesed koolid, siis on meil mõndagi ühist. Austrias käies oli näiteks võimalus jälgida liitklassis õpetamist, kus vanemad ja nooremad lapsed pandi koostööd tegema. Selles projektis on üldse tähtis koht õpetamise metoodikal. Järgmisel aastal on aga kavas panna suuremat rõhku just lastega seotud tegevustele,” rääkis Tiiu Kirsimäe.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus