Külade teema võeti viimaks lauale

Suvel alanud Torma kandi külade pöördumised Jõgeva vallast lahkumise ja Mustvee vallaga liitumise teemal jõudsid viimaks ka Jõgeva vallavolikogu lauale. Kui informatiivselt puudutati küsimust Mustvee vallavolikogus augustikuus, siis nüüd jõudis see ka Jõgevale.

Seda, kas lahkuda soovivaid külasid on veel, siiani teada ei ole. Küll aga olid praeguseks pöördumise esitanud külade mõned esindajad siiski kohal. Ühiselt jõuti volikogus arusaamale, et vajalik on põhjalik analüüs, mis vastaks küsimustele, mis puudutavad elanikkonna, haridusteenuste, sotsiaaltoetuste, ühistranspordi, igapäevaelu ja omavalitsuse tulusid-kulusid. Kõik need vastused peaksid jõudma viimaks uuesti komisjoni lauale, kus kõik üksipulgi läbi võetakse.

Uue aasta teiseks aprilliks valmivalt analüüsilt oodatakse põhjalikkust, täpsust ja eelkõige neutraalsust, mida on selles küsimuses väga vaja. Lisaks loodetakse, et analüüs annab ülevaate nii Jõgeva kui ka Mustvee finantsseisust, külaelanike tegelikust soovist ja sellest, miks on otsustatud lahkuda. Torma aleviku vanem Avo Blankin rõhutas oma kõnes, et endise Torma valla elanikud tunnistavad Jõgeva valda ning mõistetakse, et sotsiaaltoetused on Jõgeva vallas kõrgemad kui Mustvees, kuid see ei suuda panna kogukonda loobuma ajaloolisest järjepidevusest ja ühtekuuluvusest Mustvee vallaga.

Kuidas ja kas külade liikumine toimub, saab teada ilmselt alles uue aasta aprillikuu alguses, mil sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs valmib. Senikaua on Jõgeva ja Mustvee valla juhtidel võimalik rahvaga kohtumas käia ja välja selgitada, miks selline olukord on tekkinud.

Külade teema võeti viimaks lauale

blog comments powered by Disqus