Külad kahe kuhja vahel

Eile toimunud Mustvee vallavolikogu istungil arutati neljanda päevakorrapunktina eelnõud Torma piirkonna külade ületulemisest Jõgeva vallast Mustvee valda. Jõgeva vald, kelle haldusalas need külad asuvad, oli oma volikogu otsusega andnud küladele teatavasti vabad käed Mustveega liitumiseks. Nüüd andis Mustvee volikogu 17 poolt ja kolme erapooletu häälega nõusoleku alustada külade territoriaalse üleminemise suhtes läbirääkimisi Jõgeva ja Mustvee valla vahel.


„Protsess on pikk ja keeruline,” võttis Mustvee otsuse kokku volikogu esimees Aivar Saarela. Sellega tuleb nõustuda, sest kindlasti on otsusest samavõrra pettunuid kui rõõmustajaid. Suure tõenäosusega hakkavad keerulised läbirääkimised venima ja lõplik rahu saabub maale ehk alles järgmisteks kohalikeks valimisteks. Tore muidugi, kui see nii ei oleks.

Seniks jäävad aga Torma alevik ja Mustvee vallaga piirnevad külad justkui kahe kuhja vahele. Kindlasti ei näe Jõgeva vald enam lähitulevikus suurt perspektiivi Torma piirkonda rahaliselt panustada. Samas ei ole ka Mustveel selleks võimalusi. Patiseisu jäänud piirkonda ootavad ees ilmselt keerulised ajad, nagu selles küsimuses ka läbirääkijaid.

Kas ja kes sellest kõigest lõpuks võidavad, on ülimalt kahtlane. Majanduslikust küljest läheb Torma piirkonna küladel tulevikus kindlasti raskemaks, sest vaevalt Mustveeski suured rahamäed ootamas on. Vaimse ja kultuurajaloolise poole pealt tuntakse ennast võib-olla paremini ja tunnetatakse taas õiget kogukonda. Iseasi, paljudele see kõik üldse korda läheb. Kokkuvõttes taas üks kinnitus rutakalt tehtud haldusreformist.    

blog comments powered by Disqus