Kuidas tappa Eesti väikelinn

Mind ajendas seda avalikku kirja kirjutama siiras mure Jõgeva kui oma kodulinna tuleviku pärast. Lisaks sellele mustab selline tegevus ka minu endist kooli, õpetajaid, kaasõpilasi, samuti lähedasi. Õpikunäide sellest, kuidas ei tohi õige asja nime all vale asja korraldada.  

Millest kõik alguse sai?

Facebook’i varikonto, mis nimetab ennast Jõgeva Linnakodanikuks (kuna linnakodanikud valivad linnavalitsuse ja sealt omakorda ka linnapea, siis tundub antud aktsioon isegi Harta 12 valguses tähtsam üleskutse, kui see oleks Jõgeva linnapea poolt) ja väidab ajavat õiget asja. Keskendub ühe inimese ja tema kolleegide paarikümne aasta töö mustamisele.

Mõningad päevakajalised näited, miks see asi vale tundub:

1. Varjatud rahastamine — parteide rahastamise näide. Miks parteide rahastamine? Parteide rahastamise skandaal sai alguse sellest, et anonüümse rahastuse toel levitati oma tõekspidamisi. Ning tänu varjatud rahastamisele, saadi suurem reklaampind oma tõele”.

Facebook’i konto loomine ei maksa küll raha, aga põhimõte on sama. Anonüümne tegutsemine (ka aeg on raha) ei anna selget ülevaadet, kelle algatusega on tegemist. Kas on see eelmisel päeval noomida saanud ja viha kandva 12-aastase kius, mõne täiesti asjasse mittepuutuva inimese nali, konkurendi või tema abilise n-ö ärategemine, mõne partei tagatoabroileri ettekirjutatud kampaania või siis tõesti Jõgeva linna hariduselu pärast siirast muret tundva linnakodaniku algatus.

Teema algatanul on hetkel väga mugav. Kui asjad lähevad tema tahtmist mööda, saab ta võtta au ja kuulsuse endale, kui aga asjad lähevad teistpidi, siis hüljata oma nime all arvamust avaldada julgenud isikud ja pesta käed puhtaks.

Ehk kui kutsutakse selgi kokku panema, on hea teada, kelle selja vastu ennast toetada.

2. Vaenu õhutamine – Yana Toomi näide. Tuua välja vana hea teie ja meie kaart ehk siis asjasse mittepuutuv kahe kooli teema. Tulevik on mõlema kooli jaoks hägune ja selline viha ülespuhumine teeb tulevikus ühes koolis õppimise, töötamise veelgi keerulisemaks.

Ei pakuta välja tulevikunägemust, vaid manipuleeritakse mineviku hirmudega.

3. Küberkiusamine – näited on pea igast koolist. Kui üks täiskasvanu või ühte kindlasse erakonda kuuluv või üks koolidirektor teist täiskasvanut/ teise erakonda / teist koolidirektorit avalikult ja anonüümselt laimab. Kuidas seda lastele seletada? Kas selline tegutsemine on siis ikkagi sallitav?

Kuna leht on avalik (infot näevad mitte ainult Jõgeva Linnakodaniku sõbrad), siis siit võib rahulikult inspiratsiooni hankida iga õpilane, õpetaja või muu kodanik, kes tunneb, et sooviks tulevikus samasuguse anonüümse kampaania korraldada.

On ainult ühe poole tõde.  

Olukord läheb keerulisemaks

Koolireformi tulek on teada olnud juba aastaid. Usun, et nii linnavalitsusel, koolide juhtkondadel kui ka õpetajatel on olnud niigi keerulised ajad ja lähema poole aasta jooksul läheb olukord aina keerulisemaks.

Kuidas seletada tulevikus Jõgevale tööle kandideerida kavatsevale spetsialistile, et oled oodatud ja ära karda, sind me kohe mustama ei hakka?

Välja paistab kibestumus ja kartus oma töökoha tuleviku pärast. Tahe elimineerida igasugune konkurents ning huvi Jõgevale tööle ja elama tulla.

Kuigi Jõgeva Linnakodanik tegi nii endale kui ka tulevikus sarnaseid aktsioone planeerivatele isikutele tõelise karuteene ja kogu teema on laia pilti vaadates lihtsalt ühe seltskonna hale katse sõnavabaduse sildi all  teisi mustates enda või oma kaaskonna positsiooni parandada, on see siiski ohtlik pretsedent. 

Ettepanekuid olukorra parandamiseks pole

Kas Jõgeva Linnakodanikul on põhjendatud ja läbimõeldud ettepanekuid kooli direktorit valiva komisjoni osas või üldiselt antud murele lahenduse leidmiseks?

Jõgeva Linnakodaniku lehelt leidsin sellised ettepanekud;

– ei saa olla teisest valdkonnast? (arstide näide)

– ei tohi olla süsteemis sees olnud või kohalik (tutvused tulevad mängu)

– ei tohi tulla väljastpoolt Jõgevat (Mihkel Kübara näide)

Samad küsimused tekivad ka direktorikandidaadi kohta. Aga see ei piirdu ainult sellega. Sama küsimus tekib tulevikus kõikide Jõgevale linna või mis iganes avalikesse ametitesse kandideerida soovijate kohta. Huvitav, kui kerge on Jõgevale ükskõik mis ametikohale särava silmaga oma ala spetsialisti leida?

Paar küsimust mõtisklemiseks:

*Kui paljud inimesed said sellest ettevõtmisest kasu? Vähesed

*Kui paljudele tehti haiget? Kordades rohkematele

*Kas teema sai selgemaks? Ei

*Kas Jõgeva linna või tavalise Jõgeva linnakodaniku kuvand läks sellega paremaks? Ei

Soovin kõikidele asjasse puutuvatele osapooltele jõudu keeruliste aegade ületamiseks ja üksteisemõistmist. Linnavalitsus ja tema otsused on ja on olnud kõikidele nähtavad. Õigeaegset ja sisulist kaasamõtlemist ei keela keegi ja usun siiralt, et keegi ka õigeaegsetest küsimustest kõrvale ei põikle. 

Kolm üleskutset

Annele (saan aru, et tema on siin algataja või vähemalt esindaja): Selgitamaks, kas tõesti need 200 inimest on sinu aatekaaslased, palun korralda teema lõpetuseks üks küsitlus.

A. Olen liitunud Jõgeva Linnakodanikuga siirast huvist ja murest Jõgeva hariduselu pärast

B. Soovin osaleda Jõgeva hariduselus vaenu õhutavas laimukampaanias

Pärast küsitlust palun sulgege konto (kuna see ei ole Facebook’i ega ka eetikareeglitega kooskõlas).

2. Jõgeva linnavalitsusele ja/ või maavalitsusele ( sest  mõlema esindajad on siin olemas): Suunata Jõgeva arengust huvituvad Facebook’i inimesed kuhugi oma lehele, sarnaseid teemasid neutraalsel pinnal ja oma nimede all edasi arutama. Jõgeva nimetusega avalikke seinu on Facebook’is mitmeid.

3. Kõikidele julgetele, kes oma nime all arvamust avaldavad ja suudavad näidata oma meelsust ilma viha ja mustamiseta: Jõudu!

i

TAAVI LIIVANDI,

http://www.facebook.com/jogeva.linnakodanik/posts/104678149700119?comment_id=16002&offset=0&total_comments=44Jõgeva gümnaasiumi vilistlane, endine Jõgeva linna kodanik, Taisto Liivandi poeg

blog comments powered by Disqus