Kuidas Tallinna – Tartu maantee ühe kaupluse rajamist mõjutab

Tore, et üle pika aja Põltsamaa piirkonda uue kaupluse ehitamist kavandatakse. Möödunud teisipäeva õhtul arutleti selle üle Adavere mõisahoone saalis. Kõik kohale tulnud olid kindlalt seda meelt, et Adaverre on uut kauplust hädasti tarvis, sest olemasolev on täielikult amortiseerunud.


Tuleb aga tõdeda, et Adavere alevikku läbiv suure liikluskoormusega Tallinna-Tartu maantee muudab kaupluse ja sealsamas kõrval asuva tankla ümbruse liikluspildi üsna kirjuks. Suurte kaubanduskeskuste juures ja mujalgi suuremates linnades tuleb keerukamaidki liiklussituatsioone ette ning ka seal peavad sõidukijuhid toime tulema. Planeerijate poolt välja pakutud lahendus, kus tulevasse Coop Põltsamaa poolt rajatavasse kauplusse pääseks ühe võimalusena kahest läbi kõrval asuva tankla, on igati mõistlik. Nagu seegi, et vastupidises suunas ehk kaupluse juurest otse tanklasse sõita ei saaks.

Arusaamatuks jäi AS Adavere Agro esindaja vastuseis niisugusele lahendusele ning soov luua maanteelt kaupluse juurde pääsemiseks võimalus ainult mööda Kooli tänavat. Kui planeeritava kaupluse juurde ei pääseks Tallinna-Tartu maanteel liikujad otse läbi tankla sõites, vaid ainult ringiga mööda Kooli tänavat, siis muudaks see kaupluse ehitamise ärilise tasuvuse   küsitavaks.  

Liiati veel olukorras, kus Coop peaks rahastama Tallinna-Tartu maantee ja Kooli tänava ristmikule aeglustusraja väljaehitamist, et Tallinna suunalt Kooli tänavale pööret sooritavad sõidukid ei tekitaks oma selja taha autodekolonni. Kaupluse ehitaja jaoks on maanteel liiklejad väga olulised kliendid.

Mis juhtuks aga siis, kui järgmise valitsuskoalitsiooni moodustavad need erakonnad, kes lubavad Tallinna-Tartu maantee neljarealisena välja ehitada ja sellest lubadusest ka kinni peavad? Siis hakkaks neljarealine maantee kulgema mitte läbi Adavere aleviku, vaid tükk maad kaugemalt. Kas ka siis, kui planeeritavale kauplusele jääksid alles vaid adaverelastest kliendid, see ettevõtmine kasumlikuks osutuks?

Ehk oleks sel juhul mõistlik ehitada Adaverre praegu kavandatavast väiksem kauplusehoone?  Muidugi võtab neljarealise maantee valmis ehitamine hulk aastaid, aga ka uut poodi ei ehitata ju viieks-kuueks aastaks. 

TOOMAS REINPÕLD, ajakirjanik

blog comments powered by Disqus