Kuidas on reisikindlustusest abi koroonasse haigestumisel?

Hiinast alguse saanud koroonaviirus mõjutab reisiplaane, tuues kaasa lendude tühistamisi ning segadust reisikindlustuse tingimuste mõistmisel.


Maailma terviseorganisatsioon kuulutas koroonaviiruse rahvusvaheliseks terviseohuks, kuigi epideemiat veel ei eksisteeri. Tegemist on haiguspuhanguga, mis tähendab, et meditsiiniabi kindlustuskaitse enamike kindlustusandjate puhul kehtib. Kindlustusandjaid hüvitavad ravi- ja transpordikulud ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumi, ka koroonaviirusesse haigestumise korral.
Juhul kui maailma terviseorganisatsioon defineerib olukorra epideemiaks, on turult kindlustuskaitse leidmine oluliselt keerulisem. Kindlasti tasub kindlustusmaakleriga nõu pidada.
Kas kindlustus hüvitab reisist loobumise?
Koroonaviiruse hirmus reisist loobujate kulusid kindlustusandjad tavalise reisitõrke kindlustuskaitse tingimuste alusel ei hüvita. Selleks, et riske maandada, on praegu veel võimalik poliisi vormistamisel juurde valida lisakaitse, mis võimaldab reisi omal soovil tühistada. Loobumise põhjust ei küsita ning kindlustus hüvitab 70% tehtud kulutustest. Soovitame reisiplaanide tegemisel vastav lisakaitse kindlasti juurde valida, eriti reisides Austraaliasse, Taisse, Vietnami või mõnda teise Aasia riiki. Lisakaitse rakendumiseks tuleks reisikindlustus sõlmida hiljemalt kahe nädala jooksul pärast reisi soetamist. Kui reis on juba varem ostetud või broneeritud, pole omal soovil reisi tühistamise kaitset juurde valida võimalik.
Kui viibid piirkonnas, kus on riiklikult välja kuulutatud karantiin, tõlgendavad kindlustusandjad seda erinevalt. On nii neid, kelle puhul on karantiiniga seotud kulud kaetud kuni epideemia väljakuulutamiseni, kui ka neid, kes võrdsustavad nakkushaiguse puhangu epideemiaga, mis nõuab ulatuslikku nakkustõrjet, milleks on ka karantiin Sel juhul kahjusid ei hüvitata.
Mis saab, kui mind lennukile ei lasta?
Juhul kui oled haigeks jäänud ning lennujaama turvakontrollis selgub, et tervislik seisund ei võimalda reisi jätkata, kehtib meditsiiniabikindlustus. Kuni epideemia ei ole välja kuulutatud, hüvitatakse ravikulud.
Samas on oluline teada, et reisitõrke kindlustuskaitse alla ei liigitu olukord, kui jääd lennust maha turvameetmete või tervisekontrolli tõttu. Selliseid kontrolle tuleb ka muudes olukordades ette, näiteks lõhkeainete kahtluse või narkotesti korral. Soovitame varuda aega, sest kindlustus ei hüvita seda, kui reisile ei jõuta ametivõimude rikkumise tõttu.

Moonika Kaste,
IIZI reisikindlustuse spetsialist

blog comments powered by Disqus