Kuidas oma väärtuslikud kogemused tööturul maksma panna

Noorte tööpuudus on hirmuäratavalt kõrge ning põhjusi  selleks on mitmeid, kuid tööandjate silmis on noorte suurimaks miinuseks tööle palkamisel varasemate töökogemuste puudumine.

Noortele on tööturule sisenemine raske ka seetõttu, et oma varasemaid kogemusi ei osata piisaval määral rõhutada ega hinnata.

On loomulik, et kooli lõpetanud noorel puudub töökogemus, kuid samas võib tal olla  kogemusi koolis projektide juhtimise, kooliajalehe väljaandmisega, noorteühingute töös osalemisega jne, mis on kasulikud kogemused, ent noored ise ei oska neid märgata. Samuti ei osata hinnata ja tulevasele tööandjale esitada ka  oma kooliaja töökogemusi, näiteks õpilasmalevas töötamine. Taoliste kogemuste saamiseks on loodud soodne pinnas noorsootöö kaudu, mis võimaldab noortel kooli ja perevälisel ajal tegelda meelepäraste tegevustega ning seeläbi saada väärtuslikke kogemusi, mis võivad osutuda oluliseks ka tulevase tööandja silmis.

Haridus- ja Teadusministeeriumi algatatud Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastusel elluviidava programmi “Noorsootöö kvaliteedi arendamine” raames tutvustas Eesti Noorsootöö Keskus detsembris noorte infomessil Teeviit uut portaali Stardiplats, mis on esimene internetikeskkond noortele, kuhu on võimalik  kokku koguda kõikvõimalikud õpi- ja töökogemused, analüüsida oma õpitulemusi ja lisada juurde tunnistused, sertifikaadid, diplomid vms, tõendamaks õpitut.

Lisaks sisaldab internetikeskkond infot eneseanalüüsi teostamise kohta, motivatsioonikirjade
ja avalduste vormistamise kohta ning palju muud tööalast kasulikku infot. Portaal on tugisüsteem,  juhtimaks noorte, aga ka haridustöötajate ja tööandjate tähelepanu noorte väga arvestatavatele kogemustele, mis on omandatud mitteformaalse õppimise teel formaalse hariduse või töökogemuse kõrval või ka asemel, ning õpetada noori oma väärtuslikke kogemusi hindama ja esitlema.

Portaali kasutusala ei piirdu ainult praktiliste nõuannetega, vaid see on ka koht, kust noored saavad eneseusku ja innustust mitte tööotsimisel alla anda. Noori nõustavad tööotsimisel spetsialistid ning oma kogemusi saavad jagada ka eakaaslased, kes on juba töökoha leidnud.

Et anda tööandjate oma varasematest kogemustest teada, peavad noored ise aktiivsed olema, oma kogemusi väärtustama ning need tööturul maksma panema.

i

KATI PLUKK, Eesti Noorsootöö Keskuse töökasvatuse peaekspert

blog comments powered by Disqus