Kuidas oma pension kätte saada

Riigikogu muutis riikliku pensionikindlustuse seadust, riiklike peretoetuste seadust ja teisi sotsiaalkindlustushüvitisi ja sotsiaaltoetusi käsitlevaid seadusi nii, et alates 2009. aasta 1. veebruarist 2009 on inimestel oma pensioni/toetuste/hüvitiste kättesaamiseks järgmised valikuvõimalused:

1. Raha kantakse panka riigi kulul pensioni/toetuse/hüvitise saaja arveldusarvele;

2. Raha kantakse panka riigi kulul teise isiku arveldusarvele (ka juriidilise isiku, sealhulgas kohaliku omavalitsuse arveldusarvele). Siin tuleb tähele panna, et raha teise isiku arvele kandmise avalduse peab täitma avaldaja ise pensioniametis kohal käies. Kui ta soovib avalduse saata posti teel, siis peab see olema notariaalselt tõestatud;

3. Raha kantakse panka isiku enda kulul, kui tema arveldusarve asub välisriigis;

4.  Raha saadetakse posti teel ja tuuakse koju kätte, mille eest saaja maksab Eesti Postile 60 krooni. Selle makseviisi saab valida pensionär või puuetega inimeste sotsiaaltoetuste saaja;

 5. Raha posti teel kojukandena riigi kulul võib taotleda sügava puudega töövõimetuspensionär või sügava puudega töövõimetuks tunnistatud rahvapensioni saaja või vanaduspensioniealine isik ja kui lisaks nimetatuile on tal liikumistakistus või kui ta elab hajaasustusalal ja pangateenus on raskesti kättesaadav (põhjuseks võivad olla üksteisest kaugel asuvad majapidamised, toetuse saaja tervislik seisund, transpordivõimaluste puudumine, pangaautomaatide kaugus elukohast, suutmatus kasutada pangaautomaati jm, mis takistab juurdepääsu pangateenusele).

Sotsiaalkindlustusamet on välja saatnud ligi 145 000 kirja neile riiklike pensionide/toetuste/hüvitiste saajatele, kes saavad oma raha postkontorist või kojukandega. Kiri on tõlgitud ka vene keelde ja sellele on lisatud avalduse blankett ja ümbrik tagastusaadressiga. Tutvustatakse eespool kirjeldatud uusi väljamakseviise ja palutakse valida neist endale sobivaim, sest alates 2009. aasta 1. veebruarist  ei ole enam postkontorist pensione/toetusi/hüvitisi välja võtta võimalik.

Kui keegi, kes on seni oma raha saanud  posti teel, ei ole 30. novembriks sellist kirja saanud, peaks ta kindlasti pöörduma oma elukohajärgse pensioniameti klienditeenindusse või helistama kliendiinfo lühinumbril 16 106.

Ülearu pole põhjust närveerida, sest kui pangateenust ikka kuidagi ei ole võimalik kasutada (kaugus keskustest, tervis, oskamatus, transpordi puudumine jms), siis tuleks kõik takistavad asjaolud avaldusele (blanketil on selleks vabad read) kirja panna ja taotleda oma pensioni või sotsiaaltoetuse kojukannet riigi kulul.

iii

ELVE TONTS, Sotsiaalkindlustusameti avalike suhete juht

blog comments powered by Disqus