Kuidas KIK-i projektid lasteaia õppekava toetavad

August on projektitegevuses tihe kuu. Jällegi on võimalus kirjutada uus taotlus Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnahariduse valdkonda ning samal ajal anda aru lõppenud projektide kohta ja sõlmida leping algavatele tegevustele.

Nii on ka meie lasteaias, sest oleme Keskkonnainvesteeringute Keskusega järjepidevalt koostööd teinud. Lõppenud projekt nimetusega “Saan teada, õpin tundma, oskan hoida – avastus – õuesõpe Põltsamaa Tõrukese lasteaias” rahastati summas 5647 eurot, millele lisandus lasteaia omaosalusena 504 eurot. Tegevused olid jaotatud kolme etappi.:

1. Jõgevamaa kui jääaja muuseum Eestis. 2. Kuidas elavad loomad meie koduümbruses, loomapargis ja loomaaias. 3. Esimene vahetu tutvus merega  — suvelaager Pärnus. 

Pinnavormidega seotud lood on lastele eriti põnevad

Jääaja teema on meie õppekavas olnud juba mitmel aastal ning sellega seoses oleme külastanud Kassinurme, kus saab lastele näidata viimasel jääajal moodustunud pinnavorme. Põnevad on lastele lood nii jääajast kui ka Kalevipojast, kellega on seotud legendid Kassinurme pinnavormide tekkimisest: Kalevipoja sängist, hobuse jalajälgedest ja silmapesukausist.

Kassinurmes käisime nii talvel kui ka kevadel, et jälgida konkreetset looduspilti erinevatel aastaaegadel. Jääaja keskus, mida külastasime 5. märtsil, pakkus lastele tänu oskusliku giidi juhendamisele palju uusi teadmisi ja emotsioone.

Jää on teatavasti külmunud vesi ning selles majas seikleb veeosake läbi kolme korruse, külastades erinevaid põnevaid paiku ja mängides lastega kaasa. Kohtusime muidugi ka mammutiperega, koopalõvi ja ürghirvega. Väikestele külastajatele on keskuses mängukoobas, kus on jääaja makett loomadega. Seal saab teha arheoloogilisi väljakaevamisi ja täiendada koobast koopamaalingutega. 

Oma käega metsloomadele toitu viia

Loomade ja lindudega kohtuvad meie lapsed pea iga päev. Õues näeme lisaks väga paljudele erinevatele lindudele ka oravat, matkates oma lasteaia loodusrajal, õpime tundma  jänese-, kitse- ja hiirejälgi, näeme, mida on teinud rähn. Lisaks sõidame talvel metsloomade toitmisalale Lustiveres, et viia ise kohale tammetõrud, mis sügisel korjatud.

Projekti raames käisime kahel päeval Lustiveres, et ikka kõik lapsed saaksid oma käega metsanotsudele ja kitsedele süüa panna ning lumel jälgi uurida. Kes aga neid jälgi teeb, seda saab uudistada Elistvere loomapargis, kus samuti käisime nii talvel kui ka kevadel. Giidi selgitusi kuulates said lapsed palju uusi teadmisi loomade tegevusest ja käitumisest erinevatel aastaaegadel.

Meie lapsed teavad ja oskavad kirjeldada loomade elu vabas looduses ning loomaparkides; teavad, kuidas loomi ja linde talvel aidata, ja oskavad seda teha; teavad, kuidas toimida viga saanud või hüljatud loomaga.  Loomaparki külastasime 20. mail. Lapsed said kõike oma silmaga näha ja kinnistada giidi juttu kuulates oma teadmisi põhja- ja lõunamaa loomadest, kellest õpetajad seni vaid pilte näidanud ja raamatutest ette lugenud olid.  

Osalejate nimekiri täitus kiiresti

Kõige kulukam ja töömahukam oli projekti kolmas etapp – suvelaager Pärnus. Seekordne laager oli meile juba kolmeteistkümnes ning õpetajate sellealased kogemused  suured. Kahjuks ei jagunud projektis raha õpetajate töötasuks, kes oma korralise puhkuse ajal laagris vabatahtlikuna töötasid.

Laagri nimekiri täitus väga kiiresti ning soovijaid oli tublisti üle 40. Põhiline tegevus laagris oli seotud merega. Lapsed said hulgaliselt teadmisi merest, tuulesuundadest ja temperatuurimuutustest,  rannal elavatest lindudest ja loomadest; said teada, kuidas mere ääres käituda ja loomulikult oli neil võimalik ka oma ujumisoskust parandada.

Meisterdasime savist, liivast ja taaskasutusmaterjalidest, joonistasime pilte nähtu põhjal ja jäädvustasime joonistades  ka oma emotsioone. Maarja-Magdaleena Gildi klaasikojas meisterdas iga laps endale küünlaaluse. Väheke saime ka vihma, kuid vihmane õhtupoolik kulus kino- ja kontserdikülastuseks ning autonäitusel käimiseks. Üllatusena said lapsed läbi linna ranna-ala sõita lasterongiga.

Iga päev algas ja lõppes ühise vestlusringi ja mängudega, kus arutati läbi päevaks plaanitu ja tehti kokkuvõte õpitust, lähtudes projekti eesmärkidest.

Kordaläinud ja oma eesmärgid kuhjaga täitnud projekt innustab kirjutama ikka uusi. Planeeritud on juba ka järgmise aasta suvelaager ning kohe jõuab allkirjastamiseni  projekt “Loodusõpetuse aastaringi toetavad tegevused Tõrukese lasteaias Põltsamaal”, mis on saanud Keskkonnainvesteeringute Keskuse positiivse rahastamisotsuse summas 1794,50 eurot. Nii saame üheskoos jätkata mõttega “Tahan tõruna veereda, tahan tammeks sirguda”.

i

HELJE TAMME, projektijuht

blog comments powered by Disqus