Kuidas jõuda kuldsesse ikka juba viiekümnendal sünnipäeval

Möödunud pühapäeval tähistas Põltsamaa kultuurikeskuses oma viiekümnendat sünnipäeva Põltsamaa eakateühendus, mis kannab nime Kuldne Iga. Juubelipeol anti lühiülevaade ühenduse sünniloost ning tänati organisatsiooni tublimaid liikmeid.

Eakate ühendus on  kandnud aja jooksul erinevaid nimesid, kuid alati on seda organisatsiooni vedanud ja seal kaasa löönud aktiivsed inimesed. Ühenduse juhatuse esimehe asetäitja Kati Killi sõnul sai kõik alguse sellest, et 1962. aasta ühel aprillikuu õhtupoolikul kogunes Põltsamaal 30 aktiivsemat eakat linnakodanikku lossivaremete läheduses asuvasse jahimajakesse, kus otsustati luua pensionäride tegevuse koordineerimiseks eakate koondis. Esimeseks esimeheks sai Osvald Moks. Gustav Lind pani kokku kodukorra, mille kinnitas toonane Põltsamaa Rahvasaadikute Nõukogu täitevkomitee esimees.

Alates 1963. aastast algas pensionäride koondise tegevus rahvasaadikute nõukogu täitevkomitee alluvuses. Tegevust asus korraldama 25-liikmeline nõukogu, linn jagati 22 piirkonnaks ning igas piirkonnas tegutses volinikuna üks ühenduse juhatuse liige, kes pidas sidet kohalike pensionäridega. Ühenduses olid moodustatud ka erinevad töösektsioonid. 

Lauljad pidasid vastu, näitering jäi soiku

Esmalt sündis 12-liikmeline naisrahvatantsurühm, keda asus juhendama Senta Bergmann. Aastal 1965 alustas tegevust naisansambel kaheksa lauljaga. Ansamblist kasvas 1969. aastaks välja segakoor, kus laulis 37 naist ja 10 meest. 1982. aastal sai segakoori nimeks “Leelo,” mis tähistas tänavu 30. aastapäeva. Segakoori esimene dirigent oli Tiina Rohtväli, 1985. aastal võttis selle töö üle Inge Peters.

Aastal 1968 alustas tegevust ka näitering, mida asus juhendama tollane Põltsamaa kultuurimaja direktor Sirje Tuula. Näiteringi tegevus jäi  1971. aastal soiku. Vahepeal proovis seda taaselustada Aleksei Kägu, kuid sellest ei saanud siiski asja.  1983. aastal hakkas näiteringiga tegelema Leida Kutsar, kes vedas seda tegevust 20 aastat. Praegu näitering enam koos ei käi.

1983. aasta  6. märtsil pidasid eakad naistepäevapidu ning koos sellega toimus ka erakorraline üldkoosolek, kus eakateühendus otsustati viia üle Põltsamaa kultuurikeskuse alluvusse. Toonane kultuurimaja kunstiline juht Senta Bergmann tegi ettepaneku muuta seni pensionäride koondise nime all tegutsenud eakateühendus klubiks ja pakkuda klubile välja sobiv nimi. Mitmete teiste ettepanekute seas tegi klubi liige Ilse Roosipõld ettepaneku panna klubile nimeks Kuldne Iga, mis hääletades heaks kiideti.

Ilse Roosipõllul jätkus energiat korraldada mitmeid ekskursioone ning teatrite ühiskülastusi. Osaleti aktiivselt ka Põltsamaa linna heakorratöödel, tollasel palju kirgi üles kütnud aiamaade jagamisel. Lauluväljakul toimunud sündmustele aidati kaasa pileteid müües ja kontrollides.  Osaleti ka Sauna silla ehitustöödel ja korraldati linnas mitmeid üritusi. 

Kas järgmine eakate ühenduse juht on Kati Kill?

Kati Kill, kes täidab ühenduse Kuldne Iga juhatuse esimehe asetäitja kohustusi, sattus selle organisatsiooni juurde 2000. aastal. Maire Lainurm, kes lubab peagi juhiametist loobuda, näeb just Kati Killis oma mantlipärijat.

“Mina olen ju nii suur, et Maire mantel minu selga ei mahu,” viskas Kati Kill nalja. Tema sõnul oli varem elu natuke lahedam, kuid nüüd kummitavad ka eakaid rahamured. Paljud varasemad ühenduse sponsorid on manalateele läinud. Kohapeal saadakse ikka omavahel kokku, kuid väljasõidud on võrreldes varasema ajaga oluliselt harvemaks jäänud.

Ühenduse aktiivsem osa saab kokku üle nädala toimuvas jututoas, aktiivsemad löövad kaasa mitmetes isetegevuskollektiivides.

Eakateühendusest sai mittetulundusühing

Ühendust on juhtinud mitmed aktiivsed inimesed, esimese juhi  Osvald Moksi tööd jätkas pikemat aega Evald Kapp, kelle omakorda vahetas välja Vaike Kõresaar, kes kahjuks elukohta vahetas.  Lühemat aega juhtisid organisatsiooni Lembit Raidmets ja Valli Koppel. 1997. aasta 9. novembril valiti kolme kandidaadi hulgast ühenduse etteotsa Maire Lainurm, kes tegutseb selles ametis tänaseni.

Tänu tema aktiivsele tegutsemisele koostati Põltsamaa pensionäride ühendusele põhikiri ja ühendusest sai mittetulundusühing Kuldne Iga, millel on olemas ka oma arveldusarve. Headeks koostööpartneriteks on olnud ja on praegugi Põltsamaa linnavalitsus, Põltsamaa kultuurikeskus, Jõgeva maakonna pensionäride ühendus, praegune maavanem Viktor Svjatõšev ning eksmaavanem Aivar Kokk. Viimatinimetatuga seovad ühendust  eriti tihedad koostöösidemed. 

Tähtis pole vorm, vaid sisu

Põltsamaa linnavolikogu esimees Margi Ein lausus, et vaatamata Põltsamaa linna pensionäride ühenduse nimede vahetumisele ja lausa riigikorra muutusele, on organisatsioon tegutsenud aktiivselt. Ka Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots oli seda meelt, et tähtis pole mitte eakate ühenduse vorm, vaid selle sisu, mille pärast ju tegelikult koos käiakse ning tegutsetakse.

Ka maavanem Viktor Svjatõšev kinnitas, et Põltsamaa kandis tegutseb aktiivne rahvas ja sama aktiivsed on ka sealsed eakad. Just samal päeval tähistati Põltsamaal ka EELK Põltsamaa kiriku taastamise 60. aastapäeva. Maavanema sõnul on nii kohalikul EELK kogudusel kui ka ühendusel kogukonna elus väga oluline roll. Ta tänas Maire Lainurme selle eest, et ta viimased 15 aastat eakate organisatsiooni nii vapralt vedanud on. Just neil päevil tähistab Maire Lainurm oma 80. juubelit.

Riigikogu liige Aivar Kokk lausus, et tal on olnud suurepärane võimalus nautida Põltsamaa eakate tegevust nii töises kui meelelahutuslikus vormis ja avaldas lootust, et see kindlasti jätkub. Samas kutsus ta kõiki kokkutulnuid 5. detsembril EELK Põltsamaa kirikusse heategevuskontserdile.

Jõgevamaa Pensionäride Ühenduse juhatuse esimehe asetäitja Jaan Soone teadet sellest, et maakonna pensionäride ühendus on otsustanud ühenduse juubeliga seotud kulutusi leevendada ja on kandnud selleks arveldusarvele üle vastava summa, tervitati tugeva aplausiga.

Riigikogu liige ja telemees Peeter Võsa tänas aga päevakangelasi  selle eest, et nad on aidanud pikki aastaid korraldada Balti keti sünnipäeva tähistamist

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus