Kuidas jagatakse Jõgeva linnas spordiraha

Jõgeva linna spordiraha jaotus algab sellest, et 15. septembriks esitatud taotlused vaatab läbi viieliikmeline Jõgeva linna spordikomisjon eesotsas Hanno Kolliga ning teeb oma ettepaneku linnavalitsusele. Spordiraha kogumaht on ette antud vastavalt juba linnaeelarve prognoosile ja võimalustele.

Spordikomisjon peab oluliseks spordiklubide taotluste juures seda, kui palju on treeninggruppe ja osalejaid ning millised on olnud spordiklubide saavutused Eesti tasandil. Eelistatud on noortesport. SK Tähel on neli noorte rühma, esiliiga ja meistriliiga võistkond. Spordiklubil on üles ehitatud süsteem alates noortest kuni täiskasvanuteni välja ja see ahel ei katke, kui sportlane on võtnud eesmärgiks jõuda välja esindusmeeskonda.

SK Tähe on saavutanud palju häid võistlustulemusi. 2009. aastal tuldi Eesti meistriks, karikavõitjaks, Läti Meistrivõistlustel saadi 6. koht ja Euroopa Klubide Karikavõistlustel 7. koht. Täna alustas viis SK Tähe mängijat teekonda maailmameistrivõistluste valikturniirile Eesti koondises.

Meil hea meel, et SK Tähe tegevus on silmapaistev. Tänu neile on ka Spordikeskuses Virtus palju Eesti meistrivõistluste mänge, mida Marko Saksing on Saalihoki Liidu juhatuse liikmena Jõgevale organiseerinud. Väga palju noori on toodud spordi juurde ja publikule pakutakse nauditavaid mänge.

SA Jõgeva Sport põhikirja tehti muudatus treeneritele ja sportlastele stipendiumide maksmiseks sellepärast, et see annaks võimaluse seda teha. Siiamaani on makstud treeneritele töövõtulepingu alusel. Seadus võimaldab stipendiume maksta maksuvabalt, kui eelnevalt on konkurss välja kuulutatud. Väheste rahaliste võimaluste tõttu selline muudatus ka põhikirja tehti. Kas seda  kasutama ka hakatakse, näitab lähiaeg.

Volikogu lisas Jõgeva linna 2010. aasta eelarve menetluse käigus 65 000 krooni lisaraha SA Jõgeva Sport eelarvesse treenerile töötasu maksmiseks, mille sisse olid arvestatud ka riigimaksud. Kuskil volikogu otsuses pole kirjas, et Marko Saksingule määrati stipendium ja tema ise hääletas selle poolt. Miks töötasufondi suurendati? Nimelt on Eesti Olümpiakomitee algatanud pilootprojekti kolmes maakonnas, kus soovitakse tõsta noorte spordimeisterlikkust. Eelduseks on tulemusi saavutanud treeningrühm, treeningbaas, töölepinguga täiskohaga neljanda kategooria treener ja omavalitsuse kaasfinantseerimine. Just selles projektis osalemiseks lisaraha vaja ongi, et saavutada eesmärk, kus noortega tegelev treener on hästi tasustatud, tal on sotsiaalsed garantiid ja võimalus osaleda võistlustel. Pilootprojekt peaks käivituma alates käesoleva aasta 1.septembrist ja kestma kolm aastat. Jõgeva linn näeb selles projektis võimalusi saalihokil ja kergejõustikul. Sellega kaasneb lisaraha EOK-ilt igale treeningrühmale, kes osutub valituks. Lõplikud tingimused on veel arutelul. Selle projektiga on võimalus noortesporti juurde tuua 240 000 aastas.

Treeneritele makstakse töötasu vastavalt töökoormusele ja treeneri kvalifikatsioonile. Marko Saksingul on  võistkondi treenides ja võistlustel käies  täiskoormus. Siiamaani on makstud talle poole koha eest.

Eelmises valitsuskoalitsioonis( Reformierakond ja Keskerakond) lepiti kokku, et häid tulemusi näidanud SK Tähe toetatakse 200 000 krooniga, mis jagunes võrdseteks osadeks noorte ja täiskasvanute vahel. SK Tähe prognoositud eelarve on üle miljoni krooni ja taotlus linna eelarvest kordades suurem, kui eraldatakse. Paljud on aru saanud, et Tähet tuleks veelgi rohkem toetada, kuid kahjuks meie võimalused ei näe seda hetkel  ette. Sama summa eraldati ka siis, kui Marko kuulus Rahvaliitu. Mina isiklikult pole erakondlikku kuuluvust kunagi oluliseks pidanud. Toetada tuleb neid, kellel on tegevus ja tulemused. Lisaks sellele maksti SK-le Tähe 30 000 krooni, kui tuli osaleda Euroopa Karikavõistluste finaalturniiril. See oli ettenägemata kulu ja seda otsustas ka linnavalitsus toetada kui suurepärast saavutust.  10 000 krooni tulemustasu  maksti spordiklubile,  kui Tähe tuli Eesti meistriks. See traditsioon on pikaajaline ja vastavalt tulemustele makstakse seda ka teistele spordiklubidele ja sportlastele.

Täiskasvanutele eraldatud spordirahas on oluline osa saalihokil ja  täiskasvanute sportimise toetuseks mõeldud summad pole nii palju vähenenud selle tõttu, et linn toetab Tähe saalihokimeeskonda. Neil on seoses hooajalepinguga Lätis ja Eestis kindlad kulud peal, sealt pole võimalik nii palju kärpida.

iii

KALMER LAIN, Jõgeva linnapea

blog comments powered by Disqus