Kuidas jäädvustada suurmeeste mälestust

Põltsamaa linnas on tekkimas diskussioon, kuidas jäädvustada linnaga seotud suurmeeste mälestust.

Õigus on Põltsamaa Muuseumi varahoidjal Vilja Rootsil, et linnas liikudes võib igal sammul näha midagi sellist, mis on sinna ehitatud või rajatud kunagise legendaarse linnapea Georg Koldi eestvedamisel. Mingit mälestusmärki Koldile aga pole rajatud, samuti pole temanimelist tänavat.

Ja õigus on ka Põltsamaal tegutseva Ajakirjanduse Uurimise ja Koolituse Keskuse (AUKK) juhil Raivo Sunil, et Põltsamaal on läbi pika ajaloo tegutsenud mitmeid väga väärikaid inimesi, kelle mälestus tõsisemat jäädvustamist vääriks.

Ka meie küsitletud inimesed Põltsamaal märkisid, et Georg Koldile võiks püstitada mälestussamba ja tema nime võiks kanda mõni tänav.

Linnakodanikud on seda meelt, et mälestussamba rajamiseks võiks teha ka korjanduse.  

Vooremaa tegijadki on veendunud, et Põltsamaa linna jaoks oluliste ajalooliste isikute mälestus väärib kindlasti jäädvustamist ning kusagilt tuleb sellega alustada. Miks ei võiks siis esimene olla kunagine tegus linnapea Georg Kold?

24. aprill 2010

blog comments powered by Disqus