Kuidas IRL ja Reformierakond Jõgeval lahku kasvasid

Isamaa ja Res Publica Liidul (IRL) on olnud austav kohustus kanda Reformierakonnaga (RE) aastast 2009 valitsemisvastutust Jõgeval. Ühiselt on hoitud  linna majandussurutise tingimustest hoolimata väga raskete otsuste najal ellujäämise kursil.

Aastatega on ilmnenud, et meie arusaamad linna ja siin elava inimese käekäigust on üha erinevamad. On toimunud lahkukasvamine, mille käigus selgunud, et meie mõtteviis sarnaneb pigem opositsiooni esindavate Keskerakonna (KE) ja Rahvaliidu (RL) käsitlusele, kui partneri RE omale. Viimase aasta jooksul oleme linnavolikogu komisjonides ja istungitel oma ideedele toetust saanud KE-lt ja RL-lt. Oleme muutunud opositsionäärideks koalitsioonis. See ei ole aus RE suhtes, kui IRL hakkaks omi mõtteid teostama opositsiooni abiga. Sestap on aumehelik tänada RE ja luua uus koalitsioon KE ja RL-ga.

Juba 2010. aasta eelarve kinnitamine näitas, et äsja alanud koostöös RE-ga on mõrasid. Näiteks kärbiti allasutuste töötajate palku kuni 10 protsenti ja IRL ettepanek oli ka linnapea palka sama palju kärpida, mis oleks toonud kaasa nii abilinnapea töötasu vähenemise, kui volikogu liikmete hüvitiste vähenemise, kuid see ei saanud partneri heakskiitu ja jäi kuni viieprotsendiline kärbe. Võrdsetest oli võrdsemaid.

Vastuoluline oli RE soov tõsta vabariigi aastapäeva vastuvõtu kulu. Pidime tegema järeleandmisi. Olukorras, kus kärbitakse palkasid, ei pidanud me põhjendatuks suurejoonelist pidutsemist. Väikesed, aga põhimõttelised erisused.

2011. aasta tõi riigigümnaasiumi teema, kus nii IRL-i kui ka RE mõtted olid erinevad. Volikogu esimees (RE) avaldas arvamust, et “Riigigümnaasium tooks Jõgeva haridusele helge tuleviku” (Vooremaa 10.02.2011). Samas olid IRL poolsed volikogu liikmed olid kahtleval seisukohal (“Kahtlused, kõhklused ja küsimused riigigümnaasiumi osas” 19.12.2011). Kokkuvõttes tehti arukas otsus, et iga volikogu liige hääletab oma südametunnistuse järgi, kuid teisalt näitas see võimetust kujundada nii tähtsas küsimuses ühist seisukohta.

Kriis tekkis 2011. aasta lõpus, kui päevakorras oli 2012. aasta eelarve. Pinged olid õhus, sest IRL leidis, et prioriteet peaks olema “Karikakra” ehitamine, mitte jalgrattateed (RE valimislubadus) ega rularamp (IRL-i lubadus) ning kuna palgafondist on asutused suutnud kokku hoida, siis võiks lasta inimestele tulemustasu maksta. Viimast ei juhtunud.

IRL oli seisukohal, et koalitsioonis ei jätkata, sest läbi aastate oli IRL ennast tundnud eelarve aruteludel nõrgema poolena muinasjutust suurest ja väikesest Peetrist. Siiski uskusime toona, et on võimalik ühiselt edasi minna. Käesolev aasta on näidanud midagi muud.

Kui võinuks säilitada aasta tagasi meelekindluse ning koalitsioonist lahkuda, ehk oleks jäänud olemata konfliktid Kruusaaugu (Vooremaa 03.05.2012), rattateede joonimise, puude langetamise, RE Jõgeva liikmete partei rahastamiseskandaali (Delfi 08.07.2012), OÜ Jõgeva Veevärk arengute ja Jõgeva põhikooli direktori kinnitamise pärast. Tuleb tõdeda, et kõigele eeltoodule vaatavad nii IRL kui RE oma vaatenurgast, kuid see ei ole süüdistus, sest kummalgi on oma tõde. Kriisi põhjus on, et tõed ja väärtushinnangud on erinevad.

Autorid esindavad IRL-i Jõgeva linnavolikogu ja -valitsuse liikmete seisukohti.

i

MIHKEL KÜBAR, PRIIT PÕDRA

blog comments powered by Disqus