Kuidas ennetada probleeme finantsteenustega

*Küsige  enne lepingu sõlmimist sarnase teenuse pakkumisi ka teistest pankadest ja võrrelge neid omavahel. Nii saate valida enda jaoks kõige soodsama ja paindlikumate tingimustega pakkumise. Näiteks võrrelge laenupakkumisi võttes krediidikulukuse määra ja arvutage välja, kui palju kokkuvõttes pangale koos intressidega tagasi maksma peate.

*Kui asute säästma, võrrelge omavahel erinevate pankade tooteid – nii penisonifondi valides kui näiteks lapsele kooliraha koguma hakates. Võrrelda ei tohiks vaid viimase aasta või kahe tulemusi, vaid vaadata tuleks pikemat perioodi ja valiku tegemisel tuleb lähtuda isiklikest eesmärkidest.

*Enne lepingu sõlmimist arvutage välja sellega seotud kulud ja võimalikud tulud. Selleks võite näiteks laenude puhul kasutada pankade kodulehtedel olevaid kalkulaatoreid ja tutvuda hinnakirjaga. Küsimuste korral küsige abi ja selgitusi pangatöötajalt.

*Enne lepingu allkirjastamist tehke kindlasti selgeks, mis kaasneb lepingu ennetähtaegse lõpetamise või sooviga lepingu tingimusi muuta: kas peate maksma ennetähtaegse tagastamise tasu (näiteks laenude puhul), kaotate teenitud intressid (hoiuste puhul), tuleb tasuda täiendav teenustasu või leppetrahv või tagastada tulumaksusoodustusega saadud summad (osade fondide puhul).  

*Enne väljavalitud teenuse lepingu sõlmimist lugege see hoolikalt läbi ja esitage kohe kõik täpsustavad küsimused – pärast allakirja andmist ei ole seda enam mõtet teha.

Pidage meeles, et ükski küsimus ei ole rumal ja kliendina on õigus teha asi endale enne allkirja andmist “puust ja punasena“ selgeks.

*Olge oma finantsolukorra kohta andmeid pangale edastades alati aus. Ehkki kohustuste tegelikust madalamana näitamine võib tähendada, et pank annab rohkem laenu, võib kergemini tekkida raskusi laenu tagasimaksmisega. Pere eelarve realistlik hindamine aitab vältida liigset optimismi laenukohustuste võtmisel ja vältida probleeme tulevikus.

*Pidage meeles, et ka teiste inimeste kohustuste käendamine on võrdne laenukohustuse võtmisega panga ees, see pole vaid allkiri paberil. Sõlmides mistahes käenduslepingut, tehke alati enne selgeks, mida  tähendaks käendajale, kui laenu võtja ise võetud kohustusi ei täida.

*Kui on ette näha, et panga ees võetud kohustuste täitmisega võib tekkida probleeme, näiteks pere sissetulek väheneb või mõni pereliige kaotab töö, teavitage sellest kohe panka, kelle ees teil kohustusi on. Nii saate kohe asuda koos lahendusi otsima ja finantsajalugu jääb võlgnevustest rikkumata. See omakorda tähendab, et saate edaspidi samuti pangast vajadusel laenu taotleda, kui olukord taas paraneb.

*Mistahes laenukohustusi võttes mõelge pikemale perspektiivile. Näiteks peaks tudeng õppelaenu taotledes arvestama sellega, et õppelaen on pikaajaline kohustus, mille tagasimakse periood on õpingute ajast kuni kaks korda pikem. See aga tähendab, et kui näiteks soovitakse pärast õpingute lõppu oma eluaset osta, pakub pank väiksemat võimalikku laenusummat, sest laenu soovijal on juba eelnevalt kohustusi. Sama reegel kehtib järelmaksude ja tarbimislaenude puhul.

*Koguge puhverraha, pannes iga kuu kõrvale 5-10 protsenti oma sissetulekust. Nii väldite ootamatutes olukordades  probleemide tekkimist ja jõuate neile lahendusi otsida enne, kui seisate silmitsi võimetusega oma kohustusi täita.

*Vältige rahaliste raskuste korral SMS-laenu ja kiirlaenu teenuseid. Lisaks kõrgele intressikulule jäävad maha märgid teie vähesest oskusest oma rahaasju planeerida ja mittemõistlikust majandamisotsusest.

i

PIRET SUITSU, Swedbanki Eraisikute Rahaasjade Teabekeskus

blog comments powered by Disqus